Nettselskaper og organisasjoner med felles anbefalinger til ny nettleiemodell

En rekke nettselskaper og organisasjoner har samlet seg om en felles anbefaling om hvordan ny nettleiemodell bør utformes. Bak enigheten ligger et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder.

En milliard til varige tiltak mot strømprissjokk

Energitiltak i bygg er den raskeste veien til å unngå kraftkrise og fremtidige strømprissjokk for husholdninger og næringsliv, skriver 27 organisasjoner i et felles innspill til statsbudsjettet for 2023.

En gordisk kraftknute?

Det norske kraftoverskuddet vil være borte i løpet av 2026, og Sør-Norge vil ha kraftunderskudd, ifølge Statnett. Man rekker ikke bygge vind- og vannkraft for å løse problemet. Hva kan politikerne gjøre med det?

Kraftoverskuddet kan bare brukes opp én gang

Norge trenger store mengder fornybar strøm til det grønne skiftet. Energieffektivisering er jokeren, og spesielt byggsektoren har et stort potensial for innsparing.

Hvor skal du finne 40 milliarder nye kWh til det grønne skiftet, Erna Solberg?

Dette er hva Norge trenger for å halvere klimagass-utslippene. Likevel vil ikke statsministeren satse på konfliktfri energieffektivisering.

Enova må støtte klimatiltak for folk flest

Mange norske boligeiere vil gjerne bidra til bedre klima gjennom å spare energi, men får svært liten hjelp av Enova til å gjennomføre tiltak. Selv ikke i år hvor Enova har et rekordstort budsjett.

Regjeringen har glemt småbedriftene i det grønne skiftet

Småbedrifter som arbeider med varmepumper, solenergianlegg og energieffektivisering, er glemt av regjeringen i Grønn tiltakspakke. Vi ber Stortinget sikre at Enovas støtteordninger for slike viktige miljøtiltak styrkes, skriver 22 organisasjoner.

Trippel gevinst med energisparing

Mer effektiv bruk av energi i bygninger kan spare urørt natur, klimagassutslipp og lommeboka. Hvorfor så mye fokus på vindkraft når det er mye å hente på å bruke energien smartere?