Bli NOVAPgodkjent forhandler

Det er nå over 400 firmaer som har fått status som NOVAPgodkjent forhandler. Søk om status som NOVAPgodkjent forhandler du også.

NOVAPgodkjent forhandler

Søk om å bli NOVAPgodkjent forhandler her!

Som NOVAPgodkjent forhandler får du:

 • Firmaoppføringvarmepumpeinfo.no som er NOVAPs forbrukernettside med over 200.000 besøkende hvert år. Fra denne nettsiden kommer det henvendelser fra forbrukere til deres firma. Deres firma betaler ikke noe ekstra per henvendelse dere får fra nettsiden slik man må på mange andre anbudstjenester på nett.
 • Tilgang materiell fra varmepumpeinfo.no til eget bruk.
 • Firmaoppføring på energiportalen.no.
 • Firmaoppføring som kvalifisert håndverker på boligmappa.no.
 • En NOVAPgodkjent forhandler blir framhevet med fagkompetanse på mittanbud.no.
 • Gratis tilgang til internkontrollsystem iht. f-gass som er et krav for å oppnå bedriftsgodkjenning i f-gass hos Isovator AS.
 • Logoen "NOVAPgodkjent forhandler" kan brukes på nettsider, i annonser o.l. Merker for servicebiler samt skilt til butikken kan også bestilles.
 • Rabatt på alle kurs og seminarer i tillegg til en rabattert pris på Varmepumpekonferansen.
 • Rabatt på Nordic Choice Hotels.
 • Rabatt på Solvent Egeninkasso der du effektivt kan kreve inn dine utestående fordringer selv.
 • Som NOVAPgodkjent forhandler får du oppdatering på viktige saker for varmepumpebransjen gjennom vårt nyhetsbrev Du er også sikret tilgang til gjeldende lover, forskrifter, standarder og andre myndighetskrav som gjelder for varmepumpebransjen.
 • Statistikk over antall solgte varmepumper i Norge

Kriterier for å bli og forbli NOVAPgodkjent:

 • Bedriften skal ha et kvalitets- og styringssystem tilpasset virksomheten og de oppgaver som utføres.
 • Bedriften skal følge kravene til behandling av personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR).
 • Personopplysninger NOVAP deler gjennom forhandlersøket på varmepumpeinfo.no skal kun brukes til å besvare henvendelsen. Henvendelser skal besvares innen 2 virkedager og personopplysninger skal slettes etter at henvendelsen er besvart og senest innen 1 måned.
 • Bedriftens skal ha faglig kvalifisert personell og kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte.
 • Bedriften skal sørge for at kunden får nødvendig anleggsdokumentasjon og tilstrekkelig instruksjon i bruken av varmepumpeanlegget.
 • En NOVAPgodkjent forhandler skal i sin virksomhet ta hensyn til den totale miljøbelastning, og skal følge alle de krav som pålegges av myndighetene gjennom forskrifter, avgifter og gebyrer*.
 • Alle påstander i markedsføring av produkter skal kunne dokumenteres. En NOVAPgodkjent forhandler får i markedsføringen ikke komme med feilaktig eller villedende informasjon om egne eller andre sine produkter.
 • Bedriften skal ha minimum ett års drift og skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Bedriften skal ha minimum kredittrating B**.
 • Bedriften må tilfredsstille kriterier*** innenfor minst en varmepumpetype
 • NOVAP oppfordrer sterkt til at minst en person i bedriften skal ha gjennomført NOVAPs kurs "Lover og regler for varmepumpebransjen".
 • En NOVAPgodkjent forhandler skal på egne nettsider lenke til forbrukernettsiden varmepumpeinfo.no.
 • Bedriften har betalt årlig avgift**** for å være NOVAPgodkjent forhandler.

NOVAP vil kunne ta årlige stikkprøver av NOVAPgodkjente forhandlere for å sikre at kriterier blir fulgt. Ved henvendelse fra NOVAP må forhandlere dokumentere at de tilfredsstiller kriteriene. 

Eksklusjon som NOVAPgodkjent forhandler foretas av administrasjonen, etter særskilt varsel, ved mangelfull innbetaling innen forfall av årsavgift eller andre fakturaer, og kan foretas av styret, etter særskilt varsel, ved annet vesentlig mislighold av kriteriene.

Spesifisering av viktige kriterier:

*Håndtering av brukte kuldemedier:

Alle syntetiske kuldemedier av typen KFK, HKFK, HFK og PFK er definert som farlig avfall. For alle kulde- og varmepumpeanlegg som er omfattet av F-gassforordningen ved montering og demontering, gjelder følgende krav ved kassering av anlegget:

 • Kuldemediet skal tømmes over på godkjent returbeholder og leveres til godkjent mottak for brukte kuldemedier i henhold til avfallsforskriften.
 • Maskiner skal leveres uten kuldemedie til godkjent avfallsmottak for EE-avfall.

**Definisjon B-ratet foretak:

"Et B-ratet foretak har en svak eller dårlig økonomi. Man har gjerne drevet med underskudd og egenkapitalen er delvis eller helt tapt. Det er ikke notert negativ informasjon i form av betalingsanmerkninger." (Kilde: Bisnode). Hvis bedriften har betalingsanmerkninger kan den fremdeles forbli NOVAPgodkjent forhandler såfremt betalingsanmerkningene kan forklares.

***Følgende kriterier må tilfredsstilles:

Luft-til-luft-varmepumpe

 • Bedrifter som installerer luft-til-luft-varmepumper skal være F-gass sertifisert eller ha en skriftlig avtale med en F-gass sertifisert bedrift.
 • Montering og demontering av luft-til-luft-varmepumper foretas kun av F-gass sertifiserte personer. 

Luft-til-vann-varmepumpe og væske-til-vann-varmepumpe
Minst en av følgende må oppfylles: 

 • Faglig leder i bedriften har gjennomført NOVAPs kurs "Varmepumper for vannbåren varme".
 • Bedrift eller faglig leder kan dokumentere 5 installasjoner siste 12 mnd.
 • Bedrift eller faglig leder kan oppgi minst én god referanse på gjennomført installasjon siste 12 mnd.

Tappevannsvarmepumpe, ventilasjonsvarmepumpe og varmepumpe kombinert med sol
Minst en av følgende må oppfylles: 

 • Bedrift eller faglig leder kan dokumentere 3 gjennomførte installasjoner.
 • Bedrift eller kan oppgi minst én god referanse på gjennomført installasjon siste 12 mnd.

Bergvarme

 • Bedrifter som leverer bergvarmeanlegg må være anbefalt av minst én importør blant NOVAPs medlemmer.

Bytte ut oljefyr
Alle følgende må oppfylles:

 • Bedrift eller faglig leder kan dokumentere 5 installasjoner siste 24 mnd.
 • Bedrift eller faglig leder kan oppgi minst én god referanse på gjennomført installasjon siste 12 mnd.
 • Faglig leder i bedriften og de som er prosjektansvarlige skal ha bestått eksamen for NOVAPs kurs «Utskifting av oljefyr».

****Årlig avgift for å være NOVAPgodkjent forhandler:

 • Bedrifter med omsetning under 20 MNOK: kr. 6500
 • Bedrifter med omsetning over 20 MNOK: kr. 8800

Oppføring av bedriften koster kr. 1500 per ekstra fylke. Oppføringen i det fylket bedriften holder til i er inkludert i den årlige avgiften for å være NOVAPgodkjent forhandler. Bedrifter som ønsker å stå oppført med flere avdelinger betaler årlig avgift for å være NOVAPgodkjent forhandler per avdeling som står oppført på varmepumpeinfo.no. Utmelding må gjøres innen 31. desember for å gjelde for påfølgende år.

Ved å være NOVAPgodkjent forhandler er kunden sikret et trygt kjøp, en korrekt montering og god service. Det er nå over 400 NOVAPgodkjente forhandlere, søk om godkjenning for ditt firma i dag!

Søk om å bli NOVAPgodkjent forhandler her!