Hva gjør NOVAP?

Vi jobber for bedre rammevilkår for bransjen, for å øke kompetanse i hele verdikjeden og for å fremme etterspørsel etter kvalifiserte forhandlere.

Norsk Varmepumpeforening jobber for å forbedre vilkårene til dere som er medlemmer og NOVAP-godkjente forhandlere, og konsentrer oss om flere viktige områder hvor det er mulig å påvirke:


Energipolitikk dikterer rammevilkår for varmepumpebransjen, og vi jobber aktivt overfor politikere med å påvirke ulike prosesser. Særlig viktige temaer i år er:

  • Energimerkeordningen for bygg. NOVAP jobber for at energimerkeordningen skal bli mer ettertraktet og synlig, samtidig som den må stimulere til og premiere de mest energieffektive løsningene.
  • Energieffektivisering er viktig for bransjen. Vi jobber blant annet aktivt overfor regjering og storting for å sikre 10 TWh effektivisering i bygg innen 2030.
  • Ny teknisk byggforskrift fra 2021. Vi jobber for at varmepumper skal bli premiert som løsning i nye bygg, noe som ikke er tilfelle i dagens forskrifter.

Støtteordninger

Vi har gode relasjoner til nøkkelpersoner i Enova og jobber for at de skal gjeninnføre bedre støtteordninger for luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper. Salgsstatistikk og data fra våre spørreundersøkelser er viktig i dette arbeidet.

Seriøsitet og kompetanse

Norsk Varmepumpeforening er Norges største kurssenter for varmepumper. Vi jobber også mot myndigheter, media og forbrukere for at de skal etterspørre selskaper med riktig kompetanse. Vi fremhever NOVAPgodkjente forhandlere, og F-gass sertifiserte bedrifter og personell der det er relevant.

Varmepumpeinfo.no – vår forbrukernettside for varmepumper

Varmepumpeinfo.no er laget for å dekke forbrukernes behov for kunnskap om varmepumper. Målet med nettsiden er å gi forbrukere kvalitativ informasjon og kunnskap som gjør det lettere å ta riktige beslutninger ved kjøp og installasjon av varmepumper.

Vi legger også stor vekt på at det er viktig er å bruke kvalifiserte forhandlere til å installere varmepumpe.

Varmepumpeinfo.no skal bidra med objektiv og troverdig informasjon som leder til investering i varmepumpeløsninger. NOVAPgodkjente forhandlere kan bruke tekster fra varmepumpeinfo.no på egne nettsider og i eget markedsmateriell så fremt NOVAP krediteres som kilde: Norsk Varmepumpeforening – varmepumpeinfo.no


Vi er også på Facebook – følg oss og hold deg oppdatert:


Ansatte i NOVAP:

Her finner du en oversikt over ansatte i NOVAP.

NOVAPs presserom:

Se også vårt presserom for de nyeste sakene!

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.