Novap Digital

Nå kan du få internkontroll på mobilen – i tillegg til alt du trenger av digitale verktøy. Novap Digital samler alt i én løsning.

Novap Digital samler alt i én løsning.

Internkontroll er en viktig del av daglige rutiner for å sikre at bedriften har og etterlever rutiner for å håndtere f-gasser.

– Vi ønsket å gjøre det enklere å bruke interkontroll-systemet i en travel hverdag ved å lage en digital versjon. Til nå har det vært samlet et Word-dokument som veldig mange i bransjen har tatt i bruk, forteller kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen (NOVAP).

Avalia Digital fikk i oppdrag å utvikle en digital versjon av internkontroll-systemet. Den ble testet ut på en gruppe pilotbrukere, og de ga klar beskjed:

Knallbra for internkontroll, men vi ønsker også å samle alt annet vi sliter med å holde oversikt over på samme sted.

­– Vi tok dem på ordet, og det har endt med Novap Digital: Et verktøy som har internkontroll-system sammen med andre digitale verktøy du trenger til daglig, opplyser Gulbrandsen. For eksempel kan du håndtere tilbud og ordre, føre timer og fakturere i systemet.

Lettere oversikt over f-gass-krav

Det startet med systemet for internkontroll, som skal sikre at bedriften oppfyller kravene i f-gass-forordningen. Gulbrandsen ramser opp praktiske fordeler med å ha dette i et system, enten det handler om internkontroll og HMS eller det å drive en bedrift effektivt:

  • En samlet oversikt over ansattes kvalifikasjoner, fra førerkort og førstehjelpskurs til f-gass-sertifikat.
  • God oversikt over alt utstyr bedriften skal kontrollere regelmessig, som elektroniske lekkasjesøkere, tømmeaggregater og vakuumpumper.
  • Enkelt å sette opp varsler når sertifikater går ut eller anlegg og utstyr skal kontrolleres.
  • Enklere kundehåndtering med varsel for service på ulike anlegg og kundekort enkelt tilgjengelig i skyen.
  • Et digitalt stoffkartotek hvor du alltid har databladene tilgjengelig.
  • Enkelt å planlegge hvem som skal gjøre hva og når – og føre timer for hver enkelt.
  • Integrert med Office 365 – krever ikke nye brukernavn og passord for dine ansatte.
  • Kan integreres med flere regnskapssystemer i samarbeid med Avalia Digital AS.

Spar tid og penger med én digital løsning

Siden Novap Digital dekker digitale verktøy du trenger, kan du kvitte deg med andre systemer og spare utgifter.

– Og hvis du ikke har noen digitale løsninger ennå, vil du raskt dekke inn kostnadene for Novap Digital gjennom å spare tid med mer effektive rutiner, mener Gulbrandsen.

Server og drift & kostnader

Novap Digital er installert på Microsoft Azure, som håndterer all backup. Novap Digital er integrert med SharePoint. Sjekklister fra NOVAP oppdateres automatisk i Novap Digital for alle brukere.

For NOVAP-godkjente forhandlere koster Novap Digital fra 350 kr per måned.

– Om du vil bruke alle mulighetene eller bare internkontrollen, velger du selv, poengterer Gulbrandsen.