Tidligere nettseminarer

På denne siden samler vi opptak av tidligere gjennomførte frokostseminarer og andre arrangementer.


9. november 2022 | Energieffektivisering er den beste strømstøtten

Den 9. november arrangerte Naturvernforbundet, Zero, Norsk Varmepumpeforening, Nelfo og EFO et frokostmøte om energieffektivisering.

26. april 2022 | Hvordan sikre rask energieffektivisering av bygg

Potensialet for energisparing i bygg er stort, men skal vi nå målene om å redusere energibruken må strengere lovgivning og kraftigere virkemidler til.

10. februar 2022 | Naturlige kuldemedier - Propan

Hva bør du tenke på for å anskaffe og bruke anlegg med propan som arbeidsmedium i varmepumper? Hør mer om praktiske erfaringer med propan-anlegg.

3. februar 2022 | Naturlige kuldemedier - Ammoniakk

Ammoniakk er godt egnet som arbeidsmedium, og har vært brukt i en årrekke. Få tips til anskaffelse og hør erfaringer fra ulike typer anlegg.


27. januar 2022 | Naturlige kuldemedier - CO2

CO2-varmepumper er svært godt egnet til å produsere varmt tappevann. Hør mer om CO2 som kuldemedier og praktiske erfaringer.


20. januar 2022 | Dette bør du vite om fremtidens kuldemedier

Miljødirektoratet presenterer gjeldende regelverk og pågående prosesser for f-gasser. Hva blir forbudt, hva skal fases ned og hvilke revisjoner pågår?


17. november 2021 | Lær av gode bergvarmeprosjekter

Pluss og minus ved energisentralen til Moholt 50|50? Hvor godt fungerer sesonglagring av varme? Er solfangere lønnsomme i praksis? Lær av andres gode og dårlige valg.


26. november 2021 | Frokostmøte: Hva er galt med energieffektivisering?

Styrket satsing på energieffektivisering er avgjørende for å nå norske klimakutt frem mot 2030.


27. mai 2021 | Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm

Mer effektiv bruk av energi i bygg kan spare urørt natur, utslipp og lommeboka. Hvorfor så mye fokus på vindkraft når det er mye å hente på å bruke energien smartere?


4. mars 2021 | Hva skjer med markedet?

Hvordan gikk det egentlig med varmepumpesalget i korona-året 2020? Hva kan vi forvente oss framover? Høye strømpriser øker etterspørselen, men hva har COVID-19-pandemien gjort med norsk økonomi?