Enovas beste tips for å få støtte

Les programkriterier og følg Enovas oppskrift for søknader: Det er en god start om du er ute etter støtte til energitiltak i yrkesbygg, borettslag og sameier og til energisentraler.

Monica Berner, Fredrik Bengtsen, Anna Barnwell og Tor Brekke fra Enova delte erfaringer og tips, og svarte på spørsmål om støtteprogrammer. 

Enova lanserte tre nye støtteprogrammer høsten 2023, to for yrkesbygg, og et for borettslag og sameier. I tillegg forbedret de støtteprogrammet for varmesentraler som er rettet mot bygninger, idrettsanlegg og industrielle formål.

14. februar delte Enova erfaringer og tips og svarte på spørsmål på et seminar i regi av Varmepumpeforeningen og en rekke andre organisasjoner. 


"Nye" varmesentraler

Monica Berner i Enova kunne informere om betydelig økning i støttesatser per kW for alle teknologier som omfattes av programmet for varmesentraler, deriblant væske-til-vann- og luft-til-vann-varmepumper. Støtteprogrammet skal avvikles sommeren 2027, og støttesatsene skal nedjusteres 2 ganger i året. Første nedjustering skjer 25. september 2024. Søkere ble derfor oppfordret til å komme i gang så raskt som mulig. Prosjektet må gjennomføres innen 18 måneder etter vedtak om støtte.

Forbedring av energitilstand

Krav til å få støtte til energitiltak for yrkesbygg og boligselskap forutsetter minimum 20 % reduksjon i beregnet levert energi. 
– Vi har lagt oss på 20 % for ikke å gjøre det for vanskelig å nå opp, og vi ser at mange kommer opp i mer enn det. Dette har vist seg å fungere ganske godt, sa markedsrådgiver Fredrik Bengtsen. 

Både han og de tre kollegene fra Enova fikk en rekke spørsmål fra salen og via strømming av arrangementet. De første spørsmålene omhandlet programmene for yrkesbygg og boligselskap.

– Hva slags tiltak søker folk støtte til? 
– De vanligste energitiltakene i borettslag og sameier er på klimaskall, som etterisolering og bytte av vinduer og dører, og gjerne i kombinasjon med solceller og varmepumper forteller Bengtsen. Disse prosjektene har vært vesentlig dyrere enn i yrkesbygg. 
– I yrkesbygg handler søknadene mer om tekniske installasjoner, ventilasjonsanlegg, porter i noen typer bygg og en del sol, opplyser Bengtsen. 

Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes.

– Hva er en god søknad?
– Det er viktig at alle de formelle kravene er oppfylt. Vi får en god del søknader der man ikke har gjort det vi stiller krav om. Da må vi avvise og få dem til å søke på nytt. Siden det er konkurranse, må alle behandles likt, understreker Bengtsen. Han anbefaler også først å gjennomføre energikartlegging. 

– Kan du søke på nytt hvis du har fått avslag? 
– Du står fritt til å søke på nytt, fastslår Bengtsen. Hvis forrige søknad hadde formelle mangler med søknaden, må de naturligvis rettes. 

 – Hvorfor støttes ikke tiltak som øker elektrisitet brukt til oppvarming? 
Flere aktører lurte på dette siden Enova i utgangspunktet ikke gir støtte til varmepumpe om man allerede er tilknyttet fjernvarme.

– Vi skal se på systemet i stort, og det er et mål å bruke minst mulig effekt når belastningen på nettet er størst, poengterer seniorrådgiver Tor Brekke. Det handler også om det norske energimerket, som har to dimensjoner: energimerke og oppvarming. 
– Vi håper at på sikt vil de to hensynene bli slått sammen til én indikator, sier Brekke. Da kan særkravet om elektrisitet tas vekk.

Enova kunne samtidig presisere at du får unntak fra dette kravet dersom lovlig fossil varmekilde erstattes med varmepumpe, eller hvis det installeres varmepumpe som utnytter overskuddsenergi fra prosesser i bygningen til eget bruk.

– Hvorfor har Enova valgt søknadsbaserte ordninger med konkurranse, i stedet for rettighetsbaserte ordninger? 
– Konkurranse gjør at du søker om det du har behov for og ikke mer. Jo mer korrekt søknaden er, jo mer får vi gjort for flere. Vi får støttet mest mulig prosjekt, og det kommer flere til gode med de pengene vi har, sier Bengtsen. 


– Hvor viktig er det å bruke en profesjonell rådgiver til å beregne forventet reduksjon av levert energi når energitiltak er gjennomført? 
Bengtsens erfaring er at det gir bedre søknader enn de som har prøvd å beregne selv eller tippet på hvor stor forbedring tiltak vil gi.
– Beregner du ikke godt nok, tar du en ganske stor risiko for at du ikke når målet, eller ikke får noen ting, poengterer han. Hvis målet om 20 % forbedring ikke nås, forkortes støttebeløp. 

– Hvor lenge vil støtteprogrammene til energitiltak vare? 
– Vi har tro på at satsinga vi er i gang med er veldig viktig for å berede grunnen for energitjenester og grønn finansiering. Vi har sagt at vi ønsker å gjøre dette ut 2025, så vi regner med at vi vil ha denne satsingen i minst to år, sier markedssjef Anna Barnwell. 

Neste søknadsfrist er 22. mars – for 

Nedlasting av Enovas presentasjon:

Opptak fra arrangementet "Enovas beste tips for å få støtte":