F-gass

Alle som jobber med f-gass må ha gyldig personlig f-gass-sertifikat. Også bedrifter må ha f-gass-sertifikat. 1. juli 2022 ble det innført fem års gyldighet for f-gass-sertifikater.

Alle som håndterer f-gasser er underlagt strenge krav. 

F-gasser er fluorholdige klimagasser som skader miljøet dersom de slipper ut i atmosfæren. Den største kilden til utslipp av f-gasser er lekkasjer av HFK (hydrofluorkarboner) fra kuldeanlegg, aircondition og varmepumper. Derfor er det strenge krav til alle som håndterer f-gasser. Det gjelder både personer og bedrifter.   

Kravene om f-gass sertifisering kommer fra EUs f-gass-forordning.