Tilgang til lav-GWP-veilederen

Denne veilederen skal gjøre det enklere å installere anlegg med brannfarlige lav-GWP-kuldemedier. Den er laget av Norconsult på oppdrag for NOVAP, VKE og NKF.

Få tilgang til veilederen

Vi trenger kontaktinformasjon til deg som tar i bruk veilederen med tanke på oppdateringer eller endringer. Vi ber derfor alle som ønsker tilgang til veilederen om å fylle ut et kort skjema.

Fyll skjemaet og få tilgang til veilederen her:
https://no.surveymonkey.com/r/lav-gwp-veileder

Innhold i veilederen:

Veilederen forutsetter at brukere har nødvendig faglig kompetanse, herunder til å forstå hvilke begrensninger og forutsetninger som er lagt til grunn. Har du innspill eller kommentarer, ta kontakt med oss. Trenger du faglig påfyll eller oppfrisking, har vi relevante kurs både for prosjektledere og teknikere: 

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

Skal du prosjektere kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier, må du vite hvordan du gjør risikovurdering og beregner tillatt fyllingsmengde i henhold til relevante standarder. Er du medlem i NKF? Da kan du få 3000 kr i støtte; NKF ønsker å bidra til at medlemmer videreutdanner seg. 

Mer informasjon om prosjektlederkurset
 

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko. Lær det viktigste på vårt endagskurs slik at du kan gjennomføre tiltak som ivaretar din egen sikkerhet.

Mer informasjon om teknikerkurset