F-gass sertifikat for bedrifter

Også bedrifter som håndterer f-gasser må ha gyldig sertifikat for bedriften. I likhet med personlige f-gass sertifikat må bedriftssertifikat fornyes etter 5 år, med første frist 1. juli 2022.

Hensikten med f-gass-sertifikat for bedrifter er å sikre at bedrifter har og etterlever rutiner for å håndtere f-gass. Blant annet forutsetter myndighetene at bedriften har rutiner  

  •     For å kontrollere og vedlikeholde utstyr 
  •     For lekkasjekontroll 
  •     For tømming og gjenvinning av kuldemedier (inkludert kuldemedieregnskap) 
  •     For påfylling av kuldemedier 

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) og VKE har laget et internkontrollsystem som er gratis for alle NOVAP-godkjente forhandlere og medlemsbedrifter i NOVAP og VKE. 

Internkontroll-systemet skal dokumentere at en bedrift har og etterlever rutiner for f-gass. Eksempel på rutiner er kuldemedieregnskap og ettersyn av utstyr for å håndtere f-gass.  

Kravet om bedriftssertifisering gjelder også enkeltperson-foretak. Oversikt over f-gass-sertifiserte bedrifter i Norge finner du hos Isovator