F-gass sertifikat for personer

Gyldig f-gass sertifikat er en forutsetning for å installere splitt luft-luft- og luft-vann-varmepumper med f-gass, eller gjøre inngrep i kuldekretsen på varmepumper- og kuldeanlegg.

Forskriftsmessig tømming og fylling av anlegg er noe av det du må dokumentere for å få f-gass-sertifikat. 

Hensikten med å kreve f-gass sertifikat er å sikre trygg håndtering for å unngå lekkasjer av HFK og andre typer f-gasser. Slike gasser skader klimaet dersom de slipper ut i atmosfæren. 

To relevante kategorier

To kategorier personlig f-gass sertifikat er aktuelle for de som jobber i kulde- og varmepumpebransjen:  

  • kategori 1, som dekker arbeid på anlegg med mer enn 3 kg fylling, og 
  • kategori 2, som dekker arbeid på anlegg som har mindre enn 3 kg fylling 

Praktisk og teoretisk eksamen 

For å få et f-gass sertifikat må du blant annet demonstrere at du kan tømme og fylle anlegg på forskriftsmessig vis, gjøre lekkasjekontroll og dokumentere måling på anleggene. Dette skjer i en praktisk prøve som varer i opptil fire timer.  

I tillegg må du bestå en teoretisk eksamen på inntil to timer for å vise at du kan kuldeteknikk og kjenner de viktigste kravene i f-gass-forordningen. 

Her finner du oversikten over våre f-gass kurs.