Energieffektivisering er den smarteste strømstøtten

– Det kan ikke være tvil om at én milliard til å opprettholde strømforbruk uansett er dårligere samfunnsøkonomi enn én milliard til å redusere det.

Det poengterer Varmepumpeforeningen, Elektroforeningen og Nelfo i et leserinnelgg i Finansavisen. 

– Strømstøtte er nødvendig, men strømstøtten bør inkludere investeringer i redusert strømforbruk, skriver Rolf Iver Mytting Hagemoen, Tore Strandskog og Frank Jaegtnes. Deres beregninger tilsier at hver milliard myndighetene investerer i energieffektivisering og lokal energiproduksjon vil utløse omtrent 0,5 TWh. Investeringen betaler seg tilbake i løpet av to år i prisområdet til Oslo og Bergen, og ett år i prisområdet til Kristiansand, hvis man legger regnestykket fra strømstøtten i juli til grunn.