Enerin AS

Enerin bidrar til å realisere energigevinster for aktører innen industri og eiendom, med energianalyser og systemer for aktivt vedlikehold.

Enerin AS ble etablert i 2013, har fem ansatte og kontorer i Florø, Bergen og Asker. Enerin har lang erfaring med å installerer og drifte både vanlige varmepumper og høytemperatur varmepumper med naturlige kuldemedier. 

Enerin har immaterielle rettigheter til helium-varmepumper, inkludert patenter. Nå utvikler selskapet neste generasjon helium-varmepumper som kan levere damp og hettvann opp til 250 ºC. Selskapet gjennomfører energiprosjekter, fra energianalyse til installasjon, drift og finansiering av energisentraler. 

Enerin er en del av Niprox-gruppen, sammen med Niprox Technology som leverer vannbehandling for energikretser, dampanlegg og næringsmiddelindustri, og med Moderne Varme som leverer komplette varmepumpeinstallasjoner til bygg. 

Enerin AS
Evja Vest
6900 FLORØ  

Torvveien 1
1383 ASKER
www.enerin.no
E-post: post@enerin.no