Nyheter

– Vi kan ikke bare produsere oss ut av alle utfordringer

Det er på tide å fornye typisk norsk tankegang om kraft, mener NOVAP. Les mer her

Gjennomslag for «happy hour» i nettleie

1. juli innfører myndighetene ny nettleie med mulighet for lavere pris når det er mye ledig kapasitet. – Helt i tråd med det vi og andre har foreslått, fastslår Bård Baardsen i NOVAP. Les mer her

Fristen for f-gass-fornyelse er endelig

– Nå er det ikke mulig å slippe unna krav om å fornye f-gass sertifikat som er fem år eller eldre, fastslår fagdirektør Alice Gaustad i Miljødirektoratet. Les mer her

Venter endringer for f-gass-sertifisering

Naturlige kuldemedier kan bli omfattet av kravene til opplæring og sertifisering som gjelder f-gasser, ifølge Miljødirektoratet. Les mer her

– Byråkrater mest negative til enøk-støtte

Det er hovedgrunnen til at Norge fortsatt mangler en plan for å nå målet om 10 TWh energisparing i bygg, seks år etter at målet ble vedtatt. Les mer her

400 millioner til energitiltak i husholdninger

Fra neste år skal Husbanken få ansvar for å støtte energitiltak i husholdninger med lave inntekter, finansiert av påslaget på nettleien – 400 millioner kr årlig. Les mer her

Veksten fortsatte i første kvartal

– Med høye strømpriser er det naturlig at salget har gått bra, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. I første kvartal økte det 13 % sammenlignet med rekordåret 2021. Les mer her

– Rydd opp i mandatet til Enova

Det er det viktigste politikere kan gjøre for å sette fart på energieffektivisering, mener Elektroforeningen og Norsk Varmepumpeforening. Les mer her

R32 kan bli forbudt fra 2027

EU-kommisjonens forslag til ny f-gass-forordning vil forby salg av produkter som splitt-anlegg med GWP over 150 fra 2027, og skjerper kravene til kompetanse. Les mer her

Nå gjør Miljødirektoratet tilsyn av nettbutikker

– Det er supert at direktoratet følger opp tips fra oss og andre, sier kurs- og informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Norsk Varmepumpeforening. Les mer her

EU vil doble installasjon av varmepumper

Det er deler av oppskriften for å redusere EUs avhengighet av fossil energi fra Russland og takle høye energipriser. Les mer her

Bred front bak anbefalinger for ny nettleie

Ny nettleie må være enkel og forståelig, og stimulere til både energieffektivisering og bedre utnyttelse av nettet, mener Norsk Varmepumpeforening. Les mer her