F-gass-fornyelse: 1. juli 2022 blir ny frist

Både personlig f-gass-sertifikat og bedriftssertifikat utstedt 1. juli 2017 eller tidligere må fornyes innen 1. juli 2022.

Denne uken startet Varmepumpeforeningen opp igjen med fyrsiske kurs. – Med nøye smittevern, fastslår kursholder Arild Larsen.

Som Miljødirektoratet tidligere har varslet, blir første frist for å fornye f-gass-sertifikat nok en gang utsatt. Direktoratet foreslo 1. juli 2022 som ny frist, og fikk støtte for det fra alle fem som svarte på høringen, deriblant Varmepumpeforeningen, VKE og Moderne Kjøling. 

Bremset av smittevern 

På grunn av forbud mot innendørs arrangementer i Oslo kommune fra november i 2020 har alle kurs med fysisk oppmøte blitt avlyst det siste halvåret.

– Det har rammet mange som trenger å fornye sertifikatet sitt, og mange som ønsker å sertifisere seg for første gang, poengterer kursansvarlig Einar Gulbrandsen. Varmepumpeforeningen har tidligere holdt en rekke endags-kurs i f-gass-fornyelse landet over, både med fysisk oppmøte og digitale kurs med eksamen i etterkant.

Kurs fra august

Både Varmepumpeforeningen og  VKE poengterer overfor Miljødirektoratet at det er viktig å få oversikt over hvor mange som må fornye sertifikatet sitt i løpet av det neste året. 

– Utsettelser i flere runder betyr at det gjelder veldig mange. Vi som tilbyr kurs og sertifisering ønsker å ha nok kapasitet til alle som ønsker å fornye sitt f-gass-sertifikat, sier Gulbrandsen. Første mulighet til å fornye f-gass-sertifikat i Oslo blir i august. 

Den nye fristen for å fornye f-gass sertifikat blir innført gjennom Forskrift om midlertidig unntak fra produktforskriften § 6a-3a.