Sertifisering

Skal du installere splitt luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper, må du ha f-gass sertifikat. Også bedriften du jobber for skal være f-gass sertifisert.

Gyldig f-gass-sertifikat er lovpålagt blant annet for alle som jobber med splitt luft-til-luft-varmepumper. 

Enten du jobber med å installere splitt luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper eller gjør inngrep i kuldekretsen på varmepumper, trenger du f-gass sertifisering for å ha lov til å gjøre dette.  

To kategorier personlig f-gass-sertifikat er aktuelle for de som jobber i kulde- og varmepumpebransjen:  

  • kategori 1, som dekker arbeid på anlegg med mer enn 3 kg fylling, og 
  • kategori 2, som dekker arbeid på anlegg med mindre enn 3 kg fylling 

Teoretisk og praktisk del 

For å få et personlig f-gass-sertifikat må du bestå eksamen, som har en teoretisk og en praktisk del. Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må bestå. Den teoretiske prøven er en flervalgsprøve og må fullføres på 2 timer. 

Må fornyes etter fem år 

Personlige f-gass-sertifikater er gyldige i 5 år. Dette er en ren teorieksamen, og det er viktig å oppdatere seg på det nye regelverket i forkant av eksamen. 

F-gass-sertifisering for bedrifter 

For å få bedriftssertifikat:  

  • Må bedriften dokumentere at den har og etterlever rutiner for egenkontroll av utstyr og har rutiner for å føre kuldemedieregnskap.  
  • Må bedriften ha minst én person med gyldig personlig f-gass sertifikat for å kunne søke om sertifisering av bedriften. Alle ansatte som jobber med f-gasser skal ha gyldig sertifikat. 

Kravet til sertifisering av bedrifter gjelder også enkeltpersonforetak. Også bedriftssertifikat må fornyes etter 5 år, med første frist 1. juli 2022.