Venter endringer for f-gass-sertifisering

Naturlige kuldemedier kan bli omfattet av kravene til opplæring og sertifisering som gjelder f-gasser, ifølge Miljødirektoratet.

Både de som møtte fysisk og de som var med digitalt fikk stille spørsmål og komme med innspill til Alice Gaustad og Miljødirektoratet. 

Kravene til opplæring og sertifisering som gjelder f-gasser bør også omfatte relevante alternativer til f-gasser, ifølge EU. Det kan bety naturlige kuldemedier som propan, CO2 og ammoniakk. 
– Vi gjetter det, men vi kjenner ikke til at EU har presisert dette noe sted, sa fagdirektør Alice Gaustad på Miljødirektoratets frokostmøte om forslaget til ny f-gass-forordning 10. mai. 

Mange krav omfatter også HFO-er 

Forslaget legger opp til at mange krav også skal gjelde for nye syntetiske kuldemedier, HFO-er. Blant annet handler det om krav til å forebygge utslipp, lekkasjekontroll, loggføring og merking. 

Det vil også dekke krav til salg av varmepumper med HFO: Den som selger, må kreve bevis for at installasjonen skal gjøres av en med gyldig F-gass sertifikat. 

Nye forbud gjelder reservedeler

Fra 2027 blir det forbud mot f-gasser med GWP over 150 i stasjonære, delte systemer (split systems) med kapasitet opp til 12 kW. Det vil for eksempel ramme luft-til-luft-varmepumper basert på R32, slik vi har omtalt tidligere

– Forbudet gjelder for selve utstyret som inneholder f-gass eller som avhenger av f-gass, men også deler til dette utstyret, påpeker Gaustad.

Blir forslaget vedtatt, blir det også forbudt å importere deler til produkter basert på kuldemedier med GWP over 150. Men det blir unntak knyttet til sikkerhetshensyn. 
– En del land i Europa har sikkerhetsstandarder som trumfer f-gass, sier Gaustad. 

Rense eller regenerere brukte kuldemedier

Innen gjenvinning av kuldemedier er det flere nye krav. 
– Alle disse kravene gjelder også HFO-er, opplyser Gaustad. Blant annet er det krav om at brukte kuldemedier (avtappet/gjenvunnet gass) ikke skal fylles på anlegg før de er gjenbrukt (enkelt renset) eller regenerert.

En deltaker spurte hva rensing betyr, og ifølge Gaustad bør det i hvert fall omfatte rensing med filter. 
– Jeg vil tro at man gjør den slags grep av egen interesse, for at utstyret skal virke, poengterer hun.  

Utvidet forbud mot etterfylling

Krav til tillatte kuldemedier ved service på eksisterende utstyr foreslås skjerpet fra 2024. 

  • Kuldemedier med GWP på 2500 eller mer bør forbys, ikke bare for anlegg med fyllingsmengde over 40 tonn CO2-ekvivalenter slik det er i dag.  
  • Fra 2030 skal forbudet også gjelde gjenvunnet og regenerert kuldemedium.

Kuldeutstyr beregnet for temperaturer under -50 °C og militært utstyr er unntatt fra forbudet mot etterfylling. 


Kom med synspunkter!

Mer om de foreslåtte endringene i f-gass-forordningen finner du i Alice Gaustad sin presentasjon på seminaret. Du kan også se seminaret i opptak

Nå oppfordrer Miljødirektoratet bransjen til å dele synspunkter på de foreslåtte endringene. 
– Vi ønsker å få innspill for å utvikle norsk posisjon og forstå konsekvensene for Norge, understreker Gaustad. Forslaget er på høring med frist 20. august, og har du innspill, kan du sende dem via en egen høringsside