R32 kan bli forbudt fra 2027

EU-kommisjonens forslag til ny f-gass-forordning vil forby salg av produkter som splitt-anlegg med GWP over 150 fra 2027, og skjerper kravene til kompetanse.

Settes tillatt GWP-grense på 150 som foreslått, blir det slutt for R32 kjølemedium som har GWP på 675. 

Innstramming av f-gass-forordningen er en del av EUs klimapakke 'Fit for 55', hvor målet er å kutte klimagassutslipp med minst 55 % innen 2030. 

En viktig del av f-gass-forordningen er å forby salg av produkter med høye GWP-verdier. 
For luft-til-luft-varmepumper med mindre enn 3 kg fylling inntrer forbud mot f-gasser med GWP på 750 eller mer 1. januar 2025.

Forslaget til ny forordning strammer dette ytterligere til fra 1. januar 2027:

  • Forbud for splittanlegg (nominell kapasitet til og med 12 kW) som inneholder eller er avhengige av fluorholdige klimagasser med GWP på 150 eller mer, unntatt når det er nødvendig for å overholde sikkerhetsstandarder
  • Tilsvarende for splittanlegg med nominell kapasitet på mer enn 12 kW

– Går dette gjennom, vil for eksempel R32 bli forbudt i nye produkter fra 2027, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.

Produksjonsevne og kompetanse

Varmepumpe-produsenter må da legge om produksjonen til varmepumper basert på naturlige kuldemedier som propan og CO2, eller nye syntetiske kuldemedier (HFO-er) med GWP under 150. For installatører betyr det større behov for å oppdatere kompetanse i å håndtere alternative kuldemedier. 

– Mange i varmepumpebransjen har advart mot å innføre nye krav for raskt; det kan gå ut over evnen til å møte EUs skjerpede klimakrav og satsingen på å gjøre Europa uavhengig av russisk olje og gass, understreker Hagemoen.

Varmepumper er sentrale for begge disse satsingene; ambisjonene betyr at EU-land må installere millioner av varmepumper fram mot 2030.
– Andre hevder at bransjen vil klare å omstille seg om kravene er tydelige. Det har vi jo sett blant annet i bilindustrien, sier Hagemoen. 

Markedet er i utvikling

Han poengterer at det allerede skjer mye: Flere europeiske forskningsprogrammer for nye kuldemedier pågår, og hvert år kommer det nye produkter med naturlige kuldemedier eller HFO-er med lav GWP.

Hagemoen følger utviklingen tett gjennom den europeiske varmepumpeforeningen (EHPA) der NOVAP er medlem. 
– Flere aktører tror at kulde- og varmepumpebransjen skal klare overgangen innen 2027, mens andre er sterkt bekymret, forteller Hagemoen. EU-ambisjonene forutsetter at bransjen raskt nok evner å utvikle nye, effektive varmepumper i tide for alle typer formål. Dessuten forutsetter de tilgang på nok kvalifiserte installatører som kan håndtere brennbare kuldemedier. 

Legger større vekt på alternativer

Andre ting det er verdt å merke seg i forslaget til ny f-gass-forordning: 

  • Større vekt på alternativer til f-gasser, blant annet gjennom krav til opplæring og sertifisering
  • Alle fluorholdige medier, også HFO-er, omfattes av regler for å forebygge utslipp, lekkasjekontroll, loggføring og merking 

Forslaget til ny f-gass-forordning er nå på høring i EU. 

Vil du vite mer? 

Miljødirektoratet orienterer om det nye forslaget på et gratis frokostmøte 10. mai, hvor det også er mulig å delta digitalt. 

Her finner du hele teksten til ny f-gass-forordning (på engelsk)

Pressemeldingen fra EU-kommisjonen

EU-lovgivning relevant for f-gasser