Energieffektivisering bidrar til lavere strømpriser

Se hvor mye og hør hva politikere vil gjøre med energieffektivisering i opptak fra frokostseminar.

Energieffektivisering er den billigste og mest konfliktfrie kraften vi har, påpekte Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.  

Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen arrangerte frokostmøte 26. november: Hva er galt med energieffektivisering?

Anders Bjartnes fra Energi og Klima innledet med det han kaller den store politiske gåten rundt energieffektivisering: 

  • Når vi forbrukere får økonomisk støtte fra Enova eller andre, er det mye større sjanse for at vi legger solceller på taket eller kjøper varmepumpe. 
  • Litt mer støtte vil utløse private investeringer i store volum som skaper arbeidsplasser lokalt og kutter utslipp.
  • Da er det ubegripelig at ikke Venstre gjorde noe med dette, ifølge Bjartnes. Og like ubegripelig at dagens regjering ikke styrker satsingen på energieffektivisering i boliger – ut fra en «nå er det vanlige folks tur»-logikk. 

– Dette er gåten, fastslo Bjartnes. 

Energieffektivisering er bra for strømprisene, fastslår Jarand Hole i NVE

Før interesseorganisasjoner og politikere slapp til for å diskutere, hadde Jarand Hole fra NVE et kort og poengtert innlegg om energieffektivisering og strømpriser:

– Energieffektivisering bidrar til lavere strømpris og høyere forsyningssikkerhet, fastslo Hole på bakgrunn av NVEs kraftmarkedsanalyse. Han understreket også at energieffektivisering bidrar til at total energibruk i norsk bygningsmasse er svakt nedadgående. (Holes innlegg finner du ca 10 min inn i foredraget)

Fikk du ikke med deg seminaret, kan du se det i opptak: