Undervisningsbygg vinner av Varmepumpeprisen 2012

Undervisningsbygg fikk utdelt Varmepumpeprisen 2012 av Norsk Varmepumpeforening(NOVAP) for sin nye miljøvennlige og innovative varmeløsning på Ljan skole i Oslo.

Undervisningsbygg fikk utdelt Varmepumpeprisen 2012 av Norsk Varmepumpeforening(NOVAP) for sin nye miljøvennlige og innovative varmeløsning på Ljan skole i Oslo.

På Ljan skole i Oslo har de kastet ut oljefyren og varmer opp skolen med 100 prosent fornybar energi. Løsningen som er valgt er en av 4 vinnere av en idekonkurranse i 2009 hvor undervisningsbygg etterspurte nye og bedre fornybare varmeløsninger når oljefyringsanlegg skulle byttes ut. Konseptet Terralun fra Asplan Viak hvor man kombinerer grunnvarme med varmepumpe og solfangere var en av fire vinnere i konkurransen.

Bjørn Antonsen i undervisningsbygg sier de er svært godt fornøyd med å få et anlegg som er både miljøvennlig og som reduserer energikostnadene betydelig. Han fremhever at anlegget er designet utfra at det skal være svært lite behov for spisslast med olje. Den olje som eventuelt brukes vil da være fornybar bioolje.

-Det er verdifullt for oss som bransje med kunder som utfordrer oss til nytenkning og innovasjon slik undervisningsbygg gjorde gjennom sin idekonkurranse i 2009, sier Gunnar Solem, styreleder i NOVAP. Vi ser også at dette prosjektet kan ha store positive ringvirkninger, og at løsningen kan være aktuell på mange fremtidige prosjekter.  

De andre kandidatene til Varmepumpeprisen var Statoil for sin satsing på varmepumper i egen bygningsmasse, og AC Enko for sitt Save Energy konsept.

Undervisningsbygg fikk Varmepumpeprisen 2012

Arne Høeg, Bård Baardsen, Gunnar Solem og Bjørn Antonsen fra Undervisningsbygg

Foto: NOVAP, Catharina Sletner

 

Eksterne lenker:

Om prisen på Undervisningsbyggs nettsider

Om prosjektet på nettsiden til SGP