Sogndal er Årets Varmepumpekommune 2015

Årets Varmekommune 2015 er Sogndal kommune. Vinneren har i mange år vært pådriver for å få etablert miljøvennlige energiløsninger i kommunen og har i forbindelse med sin energi- og klimaplan utredet flere fjernvarmealternativer i forbindelse med mange planlagte nybygg og store rehabiliteringer i Sogndal sentrum.

Årets Varmekommune 2015 er Sogndal kommune. Vinneren har i mange år vært pådriver for å få etablert miljøvennlige energiløsninger i kommunen og har i forbindelse med sin energi- og klimaplan utredet flere fjernvarmealternativer i forbindelse med mange planlagte nybygg og store rehabiliteringer i Sogndal sentrum.

Sogndal kommune og Sognekraft besluttet at beste løsning var å bygge ut et fjordvarmeanlegg med tre større energisentraler med varmepumpe som skal levere varme- og kjøling i Sogndal. Fjordenergianlegget henter sjøvann på 50 meters dyp og har et sjøtemperert stamnett frem til distribuerte energisentraler. En vesentlig fordel med denne løsningen er rikelig tilgang på rimelig kjøling og lite varmetap i overføringslinjene. Fase 1 er ferdig og produksjonen fra Sognekraft Fjordenergi var 4 Gigawattimer i 2014. Fase 2 skal være ferdig i 2016.

Kjøleleveransen er estimert til om lag 30 % av varmebehovet ut fra sammensettingen av bygningsmasse i de ulike områdene. Det er en trend at krav til komfort og bruk av komfortkjøling i offentlige og private næringsbygg er økende. Denne trenden har bare så vidt startet, og det er ventet at interessen for kjøling vil øke også i Sogndal.

Sogndal er Årets Varmepumpekommune 2015Fra venstre:
Einar Gulbrandsen(NOVAP), Kai-Vidar Myrhol(Sognekraft), Rolf Iver Mytting Hagemoen, Bård Baardsen(Begge NOVAP). Foto: NOVAP

Årets Varmepumpekommune:

Kriterier som blir vektlagt:

  • Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse.
  • Tiltak rettet mot kommunens innbyggere for å øke bruken varmepumper i boliger og private næringsbygg.
  • Kommuner som har bidratt til å gjennomføre innovative og nyskapende prosjekter.