Enøkekspert uten varmepumpekompetanse

En heldig villaeier i Oslo vant en enøksjekk av boligen sin via en konkurranse i regi av Oljefri.no. Å vinne en enøksjekk er en god premie, men det var dessverre flere av rådene som ikke stemte.

En heldig villaeier i Oslo vant en enøksjekk av boligen sin via en konkurranse i regi av Oljefri.no. Å vinne en enøksjekk er en god premie, men det var dessverre flere av rådene som ikke stemte.

Enøkekspert Trond Pedersen fra Reinertsen AS var på befaring i boligen rett før jul og anbefalte 6 lønnsomme tiltak med en total årlig besparelse på 15 270 kroner, samtidig som han frarådet å installere varmepumpe. Eksperten har dessverre manglende kompetanse om varmepumper og bruker feil pris på pellets i beregningen.

For lav pelletspris gir feil regnestykke

Enøkeksperten anbefaler Lærum å skifte ut sin oljefyr med en pelletsbrenner og beregner en årlig besparelse på 13 280 kroner ved overgang fra olje til pellets. Regnestykket baserer seg på en pelletspris på 33,2 øre som er en altfor lav pelletspris for en privatbolig. I Energirapporten 27. januar 2011 er oppgitt pris 33,5 øre. Dette er pris uten merverdiavgift og forutsetter fulle lastebillass på 30 – 33 tonn. Privatpersoner må betale 25 prosent merverdiavgift og frakttillegg på grunn av lite volum hvis de skal ha bulkleveranse. I forhold til pelletspris er det fordel å bygge en stor pelletssilo, men ulempen er at man bruker tomteareal til dette formålet.

Fraråder varmepumpe utfra feil forutsetninger

Pedersen fraråder bruk av varmepumper ut fra feil forutsetninger. Hvis radiatorsystemet i huset til Lærum er samme type som man normalt installerte i denne tidsperioden vil det fungere helt utmerket med varmepumpe. Det at vinduer og dører er byttet ut og det er installert vannbåren gulvvarme i deler av huset vil bidra til et enda mer effektivt varmepumpesystem.

En oljekjel kan og skal varmes opp til 80 grader ellers vil kjelen korrodere og ødelegges. Ved bruk av oljekjel er det etter oljekjelen alltid en shuntventil for å blande vannet med 80 grader fra oljekjelen med kaldt vann til riktig temperatur for radiatorene. Temperatur i radiatorene er alltid lavere enn i oljekjelen. Gamle radiatoranlegg kommer normalt aldri opp i en temperatur på 80 grader, og vil ved en utetemperatur på null grader typisk kreve en radiatortemperatur på 40 - 45 grader.

Hva hvis radiatoranlegget krever høy temperatur?

Det er noen få radiatoranlegg som faktisk krever at vannet er 80 grader. Dette er uansett kun en eller et fåtall dager i året at det kreves så varmt vann i radiatorene. Også i denne type anlegg vil en varmepumpe kunne dekke mesteparten av varmebehovet gjennom fyringssesongen. Det er heller ikke slik at man fryser de dagene varmepumpen ikke kan levere varmt nok vann. Da vil en elkjel eller oljekjel hjelpe varmepumpen med å holde en komfortabel innetemperatur i huset.

Hvis man har et hus hvor det kreves en så høy temperatur som 80 grader de kaldeste dagene i året har man mulighet til å få et mer effektivt varmepumpesystem ved å bytte ut noen gamle radiatorer med nye som har lavere temperaturkrav. Det er også svært effektivt å supplere radiatorene med viftekonvektorer som er svært effektive også ved lavere temperaturer. Det finnes også varmepumper som kan levere varme ved en høyere temperatur enn 55 grader. Dette gjelder både for bergvarmepumper og luft/vann varmepumper.

Tips til deg som vurderer å bytte ut oljefyr med varmepumpe

Før man installerer varmepumpe kan man sette ned temperaturen i radiatorene til en temperatur som varmepumpen kan jobbe mot. Hvis man eksempelvis ved minus 10 grader ute har en behagelig innetemperatur med 45 – 50 grader på radiatorene kan man enkelt bytte til varmepumpe.

Varmepumpe og pelletskjel dimensjoneres for å dekke energibehov

Det er vanlig både med en varmepumpe og pelletskjel og å dimensjonere slik at man gjennom året dekker det meste av energibehovet til oppvarming, men har noe spisslast fra elkjel eller olkjel de kaldeste dagene. Enova beregnet eksempelvis at i huset til Jens Stoltenberg ville både en bergvarmepumpe og pelletskjel kunne dekke 85 prosent av energibehovet.

300 000 svensker tar ikke feil

Det er i Sverige installert mer enn 1 million varmepumper. Mellom 300 000 og 400 000 av disse varmepumpene er installert som erstatning for oljefyr i hus som har radiatoranlegg. Erfaringene er svært gode og disse varmepumpesystemene reduserer hvert år oppvarmingskostnadene betydelig.