Kurs og arrangementer / Kurskalender / Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier - Bergen 14.06.23, 08:00-16:00

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier - Bergen

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko. Lær det viktigste på vårt endagskurs slik at du kan gjennomføre tiltak som ivaretar din egen sikkerhet.
Dato: 14.06.23, 08:00-16:00

Dette lærer du

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening. 

 • Varmepumper og kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium
 • Brannfarlige kuldemedier, type HFK, HFO og HK (hydrokarboner)
 • Sikkerhetsklasser, fareklasser og risikovurdering
 • Fyllingsmengder
 • Ventilert kabinett, maskinrom og utendørs installasjon
 • Personlig verneutstyr, HMS og riktig verktøy
 • Transport og lagring
 • Service – inngrep i kuldemediekretsen
 • Lekkasjekontroll

Målgruppe

Deltakerne bør ha praktisk yrkesbakgrunn. Det er en fordel, men ikke nødvendig, med basiskunnskaper om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg.

Kursmateriell

 • Kurskompendium (Brannfarlige kuldemedier 2.utg skrevet av Stig Rath)
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring iht. § 7.Kompetanse i forskrift om håndtering av farlig stoff etter bestått eksamen

Varighet

1 dag

Enkel timeplan

Kurset vil bli gjennomført som teori, men med samtaler om beste praksis og demonstrasjon av verktøy

07.30 - Registrering
08.00 - Velkommen 
11.30 - Lunsj 
16.00 - Oppsummering av kurset og avslutning

Hotel Norge i Bergen

 

Sted for kurset

Hotel Norge 
Nedre Ole Bulls plass 4
5012 Bergen

Lunsj

Det blir servert lunsj. Vennligst meld fra til oss dersom du har allergier eller annet vi må ta hensyn til.

Overnatting

Hotel Norge by Scandic. De beste prisene på overnatting vil alltid finnes på deres hjemmeside, scandichotels.no/hotelnorge.

Rom kan også bookes ved å ringe 55 55 40 00.

Forkunnskaper

Kurset henvender seg i utgangspunktet til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring som fagbrev eller F-gass sertifikat, men er også åpet for teknisk personell som jobber med kuldemedier i hverdagen. Ved stor pågang vil kursdeltakere siles med «likesinnede» slik at kurset kan spisses mot aktuell yrkesgruppe. Dette for å oppnå best mulig kvalitet på kursene.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset. NOVAP vil utstede et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får deltagerne tilgang til en nettbasert eksamen.

Adkomst

Planlegg din reise på skyss.no

Parkering

ByGarasjen – 150 kr per døgn.
Adresse: Fjøsangerveien 4. Ca. 10 min. gange fra hotellet.

KlosterGarasjen – 230 kr per døgn.
Adresse: Vestre Murallmenningen 14. Ca. 5 min. gange fra hotellet.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift.

Du kan lese våre betingelser for avmelding her.