Betingelser og avmelding

Alle påmeldinger til kurs er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Når du melder deg på kurs og arrangementer hos Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) gjelder følgende betingelser.

Betingelser ved avmelding fra kurs og arrangementer

Melder du deg av:

  • må du betale 20 % av deltakeravgiften.
  • senere enn 14 dager før arrangementet, må du betale 50 % av deltakeravgiften.
  • senere enn 7 dager før arrangementet, må du betale full deltakeravgift.

Dersom ikke mange nok melder seg på et kurs eller seminar, forbeholder vi oss retten til å avlyse. Eventuelt innbetalt kurs- eller seminaravgift blir da selvsagt refundert. Manglende betaling kan føre til at du mister din kursplass, men aldri uten at du får et varsel fra oss om dette. Merk at hoteller som man bestiller selv har egne regler for avbestilling.

Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon av deltageravgift. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.

Faktura

Faktura sendes ut ved påmeling til kurs og betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. da opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt. Faktura sendes primært som EHF eller evt. per e-post til oppgitt adresse for mottak av faktura per e-post. Alternativt kan vi også sendes faktura per post der dette er nødvendig. Ved manglende betaling sender vi et inkassovarsel per post til oppgitt postadresse.

Slik kan du kontakte oss

E-post: novap@novap.no

Telefon: 22 80 50 30

Personvernerklæring

Se vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) behandler personopplysninger.

Personvernerklæring: https://novap.no/personvern