Kurs og arrangementer / Kurskalender / Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier 25.10.22

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko. Lær det viktigste på vårt endagskurs slik at du kan gjennomføre tiltak som ivaretar din egen sikkerhet.
Dato: 25.10.22
Sted: Quality Hotel Hasle Linie

Dette lærer du

Å håndtere brannfarlige kuldemedier som R32 og propan krever god kunnskap om sikkerhet. Lær deg det viktigste på éndagskurs i regi av Norsk Varmepumpeforening. 

 • Varmepumper og kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium
 • Brannfarlige kuldemedier, type HFK, HFO og HK (hydrokarboner)
 • Sikkerhetsklasser, fareklasser og risikovurdering
 • Fyllingsmengder
 • Ventilert kabinett, maskinrom og utendørs installasjon
 • Personlig verneutstyr, HMS og riktig verktøy
 • Transport og lagring
 • Service – inngrep i kuldemediekretsen
 • Lekkasjekontroll

Målgruppe

Deltakerne bør ha praktisk yrkesbakgrunn. Det er en fordel, men ikke nødvendig, med basiskunnskaper om arbeid på kulde- og varmepumpeanlegg.

Kursmateriell

 • Kurskompendium (Brannfarlige kuldemedier 2.utg skrevet av Stig Rath)
 • Nettbasert eksamen
 • Bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen

Varighet

1 dag

Enkel timeplan

Kurset vil bli gjennomført som teori, men med samtaler om beste praksis og demonstrasjon av verktøy

07.30 - Registrering
08.00 - Velkommen 
11.30 - Lunsj 
16.00 - Oppsummering av kurset og avslutning

 

Sted for kurset

Quality Hotel Hasle Linie

Timeplan for kurset

Dag 1 – 8 – 16 – teori

Registrering starter kl. 07:30

Lunsj

Det blir servert lunsj kl. 11.30

Overnatting

Quality Hotel Hasle Linie. Rom kan bookes direkte til resepsjonen på q.haslelinie@choice.no eller på tlf. 22 33 42 00.

Faktura

Faktura sendes ut ved påmelding til kurs og betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. da opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt. Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 20 % av deltakeravgiften (minimum 1000 kroner) dersom man ikke har andre som kan ta plassen. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet, belastes 50 % av deltakeravgiften. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet, belastes full deltakeravgift. Kursmateriell vil da bli ettersendt. 

Forkunnskaper

Kurset henvender seg i utgangspunktet til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring som fagbrev eller F-gass sertifikat, men er også åpet for teknisk personell som jobber med kuldemedier i hverdagen. Ved stor pågang vil kursdeltakere siles med «likesinnede» slik at kurset kan spisses mot aktuell yrkesgruppe. Dette for å oppnå best mulig kvalitet på kursene.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset. NOVAP vil utstede et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får deltagerne tilgang til en nettbasert eksamen hos NOVAP. Det blir utstedt et bevis for gjennomført opplæring etter bestått eksamen.

Adkomst

Nærmeste T-banestasjon er Halse som kjøres av T-banens linje 5. Planlegg reisen på ruter.no.

Parkering

Nærmeste P-hus er One Park Vinslottet P-hus. Parkering koster kr. 280 per døgn.

Smittevern på kurs

Klikk her for å komme til vår oppdaterte oversikt over tiltak som gjennomføres av deg som deltaker og av oss som arrangør.