Trippel gevinst med energisparing

Mer effektiv bruk av energi i bygninger kan spare urørt natur, klimagassutslipp og lommeboka. Hvorfor så mye fokus på vindkraft når det er mye å hente på å bruke energien smartere?

Bygninger er den sektoren i Norge som bruker mest energi, hele 80 TWh i året. Til sammenlikning har norske vannkraftverk en normalproduksjon på 135 TWh. Arnstad-utvalget la frem en rapport i 2010 som anslo at det er mulig å halvere energibruken i bygningsmassen i løpet av 30 år. Lykkes vi med dette, vil det spare byggeiere for 45 milliarder kr i årlige energiutgifter. 

Bevar urørt natur 

Ved å satse på mer effektiv energibruk er det mulig å redusere behovet for landbasert vindkraft og annen kraftproduksjon. Bruker vi energien mer effektivt, enten det er i egen bolig eller i store forretningsbygg, kan vi samtidig bidra til å bevare urørt norsk natur. 

Kutter klimagassutslipp

Elektrisitet som frigjøres gjennom enøktiltak kan erstatte fossil energibruk innen transport og industri. Statnett har beregnet at vi trenger 14 TWh for å elektrifisere hele transportsektoren. NVE har beregnet at eksport av 10 TWh ny vindkraft kan kutte CO2-utslipp med 5 millioner tonn. Samme effekt får vi hvis vi eksporterer 10 TWh som frigjøres gjennom energisparing. 

Reduserer behovet for investering i nett

NVE anslår at det er behov for å investere 135 milliarder i strømnettet fram mot 2027. Oppvarming utgjør 30 % av totalt strømforbruk i Norge, men tar 50 % av kapasiteten i strømnettet på de kaldeste dagene. Strømnettet må tåle den høyeste belastningen som inntreffer noen få timer i løpet av et år. Reduserer vi behovet for elektrisk oppvarming, vil vi ikke bare frigjøre strøm, men også frigjøre plass i strømnettet. 

Hvordan skal vi få dette til?

Store mengder elektrisitet kan frigjøres fra nye og gamle bygg ved å ta i bruk kjent og velprøvd teknologi. Det vil imidlertid kreve en langsiktig plan med konkrete tiltak og virkemidler. Sverige har et mål om 50 prosent energisparing innen 2030. I Norge mangler vi klare mål for energieffektivisering, og da er det også vanskelig å få på plass virkemidler og tiltak. 

Vi har tre forslag til regjeringen: 

  1. Innfør et ambisiøst krav til nesten nullenergibygg for nye bygninger fra 2020
  2. Innfør energieffektiviseringsdirektivet med mål for energieffektivisering
  3. Utarbeid en langsiktig strategi for rehabilitering av eksisterende bygninger til passivhusnivå i 2050.

Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder
Bård Baardsen, rådgiver
Norsk Varmepumpeforening

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 17.06.19