Enova må støtte klimatiltak for folk flest

Mange norske boligeiere vil gjerne bidra til bedre klima gjennom å spare energi, men får svært liten hjelp av Enova til å gjennomføre tiltak. Selv ikke i år hvor Enova har et rekordstort budsjett.

Det er stor motivasjon hos folk til å være med i en klimadugnad gjennom investeringer i smarte styringssystemer, varmepumper, solceller, etterisolering og mer energieffektive vinduer. Erfaringen viser at mange likevel trenger en liten dytt for faktisk å gjennomføre slike tiltak. 

Enova har i år et rekordstort budsjett på nesten 6 milliarder kroner. Likevel bidrar de i svært liten grad til at norske boliger kan bli smartere og mer energieffektive. Til nå i år er det kun utbetalt 82 millioner kroner i støtte til ulike energitiltak i boliger. Samtidig får Enova i løpet av 2020 om lag 400 millioner kr fra norske boligeiere gjennom påslaget på nettleien.

Enova må tilpasse seg den virkeligheten norske boligeiere lever i, og øke støtten til lavterskeltiltak i helt vanlige norske hjem. For mange oppleves det urimelig når Enova ikke støtter, eller reduserer støtten til, energitiltakene boligeiere faktisk har økonomisk evne til å gjennomføre.
Klarer vi å bruke energien mer effektivt, vil vi redusere behovet for å bygge ut mer vindkraft eller vannkraft i Norge. Energieffektivisering kan gi oss store mengder konfliktfri strøm. NTNU har beregnet at det frem til 2050 er mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 milliarder kWh. Ifølge Statnett trenger Norge 40 milliarder kWh ny strøm for å halvere klimagassutslippene gjennom en omfattende elektrifisering. Til sammenligning var strømforbruket i Norge 135 milliarder kWh i 2019.

Satsing på ny teknologi er nødvendig og viktig, men hvorfor satser ikke Enova også på kjente tiltak som vi vet at virker?

Rolf Iver Mytting Hagemoen, Daglig leder, Norsk Varmepumpeforening

Dette innlegget ble publisert i Klassekampen 11.07.20