Støtte til varmepumpe

Mens Enova bare støtter bergvarmepumper, har en rekke norske kommuner egne ordninger for støtte til varmepumper, også luft-til-luft-varmepumper.

Luft til luft-varmepumper har ikke fått støtte fra Enova, unntatt i en kort periode for vel 20 år siden. Men de siste månedene har innbyggere i en rekke kommuner hatt mulighet til å få støtte til denne typen varmepumper. Noen kommuner gir bare støtte til familier med lav inntekt, mens andre har loddtrekning.

Fra 4 000 kr og oppover

Hvor mye den enkelte innbygger får i støtte varierer. De fleste kommuner dekker en prosentandel av kostnaden for varmepumpe og installasjon, og har i tillegg en øvre grense. Disse maksimalbeløpene varierer fra 4 000 kroner i støtte opp til 20 000 kroner i støtte.

Disse kommunene gir støtte til luft-til-luft-varmepumper høsten 2023

Klikk på kommunenavnet for å få mer informasjon om hvordan kommunen gir støtten til luft-til-luft-varmepumper.

Kommune Maksimal
støttesats
Maksimalt
støttebeløp**
Søknadsfrist
Birkenes 94%*   9.10.23
Eidfjord 30 % 10 000 kr åpen
Hamar   ikke oppgitt*** åpen
Hemsedal  30 % 10 000 kr åpen
Hol 30 % 10 000 kr åpen
Karmøy 50 % 10 000 kr

31.12.23

Moss   4 000 kr

1.10.23

Skien 40 %  

15.10.23

Sola   5 000 kr 30.09.23
Stavanger 40% 6 000 kr 21.11.23
Suldal   20 000 kr 31.12.23
Tysvær 100* 15 000 kr Støtten er brukt opp
Valle 30 %**   åpen
Vinje 20 % 6 500 kr åpen
Voss* 30 % eller 60 %   01.11.23
Åseral 30 % 10 000 kr åpen
*Bare for husholdninger med samlet inntekt under en viss grense som varierer fra kommune til kommune.
** Flere kommuner oppgir maksbeløp for alle enøk-tiltak, og da er maksbeløpet misvisende for luft-til-luft-varmepumper.
*** Kommunen tar forbehold hvis kostnadne er urimelig høye

Disse har tidligere støttet luft-til-luft-varmepumpe

Noen av kommunene har gitt støtte i flere runder, eller planlegger å gjøre det.

Kommune Maksimal
støttesats

Maksimalt
støttebeløp**

Søknadsfrist
Bergen 40 % 6 000 kr*/10 000 kr 7.6.23
Bykle 75 % 30 000 kr 1.3.23 og 1.9.23
Kvam 30 %   stengt inntil videre
Sveio 25% ikke oppgitt 31.01.23
Vaksdal   20 000 kr Midlene er brukt opp
Ål 20 %  5 000 kr 1.1.23, 1.1.25
*Bergen skiller mellom familier med samlet inntekt over 750 000 eller under.
** Flere kommuner oppgir maksbeløp for alle enøk-tiltak, og da er maksbeløpet misvisende for luft-til-luft-varmepumper.

Vet du om andre kommuner som støtter luft-til-luft-varmepumper? Tips oss gjerne!

Mer enn Enovas bergvarme-støtte

Luft-til-vann-varmepumpe får heller ikke støtte fra Enova lenger; bare væske til vann-varmepumper når fortsatt gjennom nåløyet hos statsforetaket. Maksimal støtte er 10 000 kroner til denne varmepumpetypen fra Enova.
Som tabellene over viser, gir en rekke kommuner like mye eller mer enn 10 000 kr i støtte til luft-til-luft-varmepumper.