Zijdemans Consult AS

Zijdemans Consult AS består av ingeniører med fagbrev som prosjekterer, feilsøker i tillegg til å tilby kurs og undervisning.

Vi prosjekterer komplette energisentraler og varmeanlegg både for nye og gamle bygg.

Vi feilsøker og optimaliserer varmepumpeanlegg for best mulig energi- og effektbesparelse og lang levetid.

Vi tilbyr kurs og undervisning i hele VVS-faget fra byggdrifter- til sivilingeniør-nivå.

Zijdemans Consult AS
Tronsabakken 8
3302 Hokksund
E-post: david@zconsult.no