Tequs AS

Vi presenterer potensialet i de mest energieffektive varmepumpene i verden som en del av løsning på klima- og energikrisen

Tequs ble etablert fordi vi mente at CO2 varmepumper var for kostbare og utilgjengelig i prosjekter som i utgangspunktet skulle vært optimale bruksområder for en CO2 varmepumpe.

Vi leverer en mer energieffektiv CO2 varmepumpe, som er mer brukervennlig, har bedre byggekvalitet og høyere driftssikkerhet enn andre CO2 -varmepumper. Forhåndstestet og klar til bruk.

Tequs AS
Strømsveien 346
1081 Oslo
https://www.tequs.no/nb/hjem/
E-post: support@tequs.no
Telefon: 22 17 20 00