Norconsult AS

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden.

Norconsult ble etablert i 1991, har over 2700 ansatte og omsatte for mer enn 3,4 milliarder i 2017. Selskapet leverer tjenester for samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og utfører årlig flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i Norge og utenlands. 

Innen VVS-faget vektlegger Norconsult spesielt fleksibilitet og energieffektivitet, og areal- og volumeffektive løsninger. 3D og BIM brukes i prosjekteringen, og mange av ingeniørene bruker BIM-verktøyet Revit. En rekke av VVS-rådgiverne er også skolert i BREEAM. 

Norconsults kompetanse innen VVS omfatter blant annet varme, ventilasjon, sanitærteknikk, klimateknikk, industriell varmeteknikk, energiteknikk (inkludert fjernvarme), ENØK, kuldeteknikk og varmepumper. 

Norconsult AS
Postboks 626
1303 Sandvika
www.norconsult.no
E-post: firmapost@norconsult.com
Telefon: 67 57 10 00