Nilan Norge AS

Nilan Norge leverer ventilasjons- og varmepumpeløsninger som sikrer godt inneklima, lav energibruk og tar hensyn til miljøet.

Nilan Norge ble etablert i 2012, har tre ansatte og omsatte for drøyt 26 millioner kr i 2018. Hovedeier er den danske produsenten Nilan A/S. Deres utvalg av inneklimaløsninger omfatter alt fra ventilasjons- og varmegjenvinningsanlegg til kompakte totalløsninger. 

Anleggene kan ventilere, gjenvinne varme, produsere varmtvann og levere både romvarme og komfortkjøling. Nilan tilbyr inneklimaløsninger for boliger, næringsbygg og sentraliserte løsninger for leilighetsbygg. 

Nilan er opptatt av å gjøre løsningene stadig mer effektive for å minske energibruk, og vektlegger det å spare energi og minimalisere avfall også i selve produksjonen. 

Nilan Norge AS
Mosseveien 60
1640 Råde
www.nilan.no
E-post: post@nilan.no
Telefon: 99 49 55 55