Enerconsult AS

Enerconsult tilbyr rådgivning med vekt på energieffektivisering, energiomlegging, veiledning, opplæring og klima.

Enerconsult holder til i Narvik, har 9 ansatte og omsatte i 2017 for drøyt 12 millioner kr. Historien om selskapet startet i 1994, mens Enerconsult AS ble etablert i 2007 og eies 100 % av Nordkraft AS. 

Enerconsult har rendyrket energirådgivning som forretningsområde, og klimaperspektivet blir stadig mer viktig. Selskapet tilbyr energifaglige tjenester innen

  • Energieffektivisering
  • Energiomlegging
  • Miljøkonsekvenser av energibruk

Selskapet har også kontrakt med Enova om å drive tjenesten Enova Svarer. Foruten energifaglig rådgivning og veiledning omfatter denne kontrakten også miljø, klima og energimerkeordningen. 

Enerconsult AS
Teknologiveien 2B
8517 Narvik
www.enerconsult.no
E-post: post@enerconsult.no
Telefon: 951 58 148