Tre typiske utfordringer i borettslag og sameier

Interessen for å installere luft-til-luft-varmepumper i borettslag og sameier er på vei opp. Her får du gode tips til innsalg og installasjon.

Tett i tett: Borettslag og sameier krever ekstra innsats i planlegging og installasjon av varmepumper. 

Luft-til-luft-varmepumper betyr inngrep i fasader, som er styrets ansvar i borettslag og sameier. En del borettslag og sameier har laget egne retningslinjer for varmepumper. Der det ikke finnes, må hver enkelt andelseier søke styret om tillatelse til å installere luft-til-luft-varmepumper. 
– Det har vært en enorm oppgang i forespørsler om luft-til-luft-varmepumper i borettslag og sameier, opplyser Alexander Halln, leder for service i Berge Energi i Bergen. 
– Interessen er nok økende, bekrefter Svein Gunnar Storstad, salgsansvarlig i Trønderservice avdeling Steinkjer. 

Mer krevende innsalg 

Innsalg er mer krevende i borettslag og sameier enn i eneboliger, understreker Halln og Storstad. Det samme opplever daglig leder Morten Kind i Envieco i Oslo. Innsalget er mer krevende enten det handler om enkelte andelseiere som søker om godkjenning, eller om fellesprosjekter som må vedtas på generalforsamling. 

– Det tar lengre tid, men samtidig er det gode muligheter for mersalg, service og oppfølging. Det handler ikke bare om det du gjør der og da, men hva du klarer å få inn på sikt, mener Halln. 
– Vi har levert tilbud på mange enheter til større borettslag, men også noen hvor enkelte andelseiere ønsker å installere. Hvis styret godkjenner det, kommer det gjerne flere i samme slengen, og ofte noen etter at de første er installert, forteller Storstad. 

Flere hensyn å ta

Både planlegging og installasjon krever ofte en del mer enn i vanlige boliger.
– Det er flere ting du må ta hensyn til; det er ikke bare å henge opp en utedel i et borettslag, understreker Storstad. Men som han sier: 
– De fleste får det til hvis det blir lagt en plan! 

En plan må særlig håndtere tre utfordringer som går igjen og som bekymrer mange styrer i borettslag og sameier: 

Utfordring 1: Estetikk

Styret i et borettslag eller sameie har ansvar for fasadene. Utedeler som kan forstyrre fasadene er en vanlig bekymring. 
– Utedelen må plasseres så diskret som mulig, uten å plage andre, poengterer Halln. Kind i Envieco AS i Oslo mener det er en enkel sak å få «gjemt bort» utdeler. 
– Utedelen kan du bygge inn, så det estetiske er helt uproblematisk, sier han. 

I dette borettslaget har Trønderservice montert 12 varmepumper. Utedelene er plassert på taket, og rørføringer er samlet og skjult bak blikk. 

For styret sin del kan det være en fordel å ha retningslinjer for hvordan dette skal gjøres.
– Et styre kan sette krav til løsninger, for eksempel hvordan utedeler skal plasseres og krav til varmepumpehus og kanaler. Da kan man sikre at alle installasjoner ser like ut, uavhengig av modell og merke, påpeker informasjonsansvarlig Einar Gulbrandsen i Varmepumpeforeningen.

Her har Trønderservice fått en blikkenslager til å lage kanaler for rørføringer som matcher resterende blikk på bygget. – Det gjør at fasaden fortsatt blir fin, poengterer Storstad.

Utfordring 2: Støy

Utedeler som bråker i kor og skaper konflikter blant naboer? Bekymrede borettslag-styrer kan nok se det for seg. Lyd er en viktig utfordring, understreker Halln, Storstad og Kind, men den er også løsbar med riktige valg. 
– Dette handler nok litt om gammel skepsis. På nye, gode maskiner kan du kjøre nattsenking på utedelen slik at den ikke girer seg opp på maks. Det er bare et tastetrykk unna, poengterer Kind.

Også Halln trekker fram modeller hvor støynivået kan senkes. 
– Du må tenke på støy. I de fleste tilfeller bruker vi en modell hvor du enkelt kan senke støynivået på utedelen med fjernkontrollen, sier han. Plassering av utedel må likevel vurderes nøye opp mot støy. 

Utfordring 3: Vann fra avriming

Avhengig av type bygning kan det å håndtere vann fra avriming være en mer krevende utfordring. 
– Har du ti etasjer og varmepumper på alle balkonger, blir det fryktelig mye vann når varmepumpene brukes til oppvarming, påpeker Kind. Det må håndteres på en skikkelig måte, gjerne i takrenne-nedløp med varmekabel. 
– Og vannet skal helst inn et avløpssystem, slik at det ikke blir isfjell hos de som bor i bunnen, poengterer Kind. I store blokker kan dette sette en stopper for varmepumpe-installasjoner. 
– I vertikaldelte eller horisontaldelte rekkehus er dette mye enklere, sier Kind. 

Vann fra avriming kan være utfordrende, bekrefter Storstad. 
– Vi løser det ofte med rør som vi kobler på nedløpsrør fra takrenner, forteller han. Rørene må ha varmekabler helt ned til grunnen for å unngå frost. 
– Må vi koble oss på avløp innendørs, samarbeider vi med rørlegger, legger Storstad til.  

Drensrør i en installasjon Berge Energi står bak . 

Når du skal selge inn et prosjekt....

Ut over å ha kompetanse til å løse installasjonstekniske utfordringer og kapasitet til å gjøre innsalg, hva skal til for å lykkes i møte med borettslag og sameier? 
– Få ut så mye informasjon som mulig uten direkte å selge, anbefaler Halln. Og finn gjerne ut hvem som er din beste «venn»: 
– Du har alltid en forkjemper i borettslaget som jobber for varmepumper, og som kan gjøre det enklere å spre informasjon, utdyper Halln. 

– Innsalg er mer krevende i borettslag og sameier enn i eneboliger, understreker Alexander Halln i Berge Energi. 

– Vis profesjonalitet! Tilby deg å ta grep om hele prosessen: Gi tilbud på totalpakker med alt som skal til. Blikkenslager for å dekke til, snekker for å lage fundamenter, elektriker og så videre, anbefaler Storstad. Både han og Halln mener det er viktig å gi et samlet tilbud når det er aktuelt.
– Prispresset er enormt, så uten et samlet tilbud er du ikke en kandidat, mener Halln.

Det kan også bety mer effektiv installasjon, for eksempel hvis det er behov for lift eller hvis flere utedeler kan bygges inn samtidig. 
– Jeg har levert noen tilbud til større borettslag, nesten 40 enheter. De som bestilte enkeltvis senere, måtte betale mye mer for montering, poengterer Storstad.

– Vis profesjonalitet, oppfordrer Stein Gunnar Storstad i Trønderservice AS. 

Styret har lov til å forskjellsbehandle

Selv om noen andelseiere har fått ja til å installere varmepumpe i et borettslag eller sameie, er det ikke sikkert at andre interesserte får klarsignal fra styret.
–  Ifølge Huseiernes advokat Morten Fæste kan styret forskjellsbehandle beboere. Fordeler og ulemper ved å installere varmepumpe vurderes i hvert enkelt tilfelle, opplyser Gulbrandsen.