Tre tabber du bør unngå i nye boliger

Gjennomføringer for varmepumper i nye, lekkasjetette boliger er risikosport for den som ikke vet hva som faktisk skal til.

 I nye boliger må gjennomføreinger tettes godt både mot vindsperre og dampsperre.

God isolasjon og lite luftlekkasjer er med på å gjøre nye boliger energigjerrige - men ikke mer enn at luft-til-luft-varmepumper er populært også i slike boliger. Det skyldes spesielt kjølebehovet om sommeren. De fleste luft-til-luft-varmepumpene i nye boliger blir installert innen 5 år etter at en bolig ble overtatt, ifølge tall fra Prognosesenteret.
– Når du skal gjennom en vegg, skal du ikke svekke tettheten mot luft- og vannlekkasjer. Det er et grunnleggende prinsipp, fastslår Trond Bøhlerengen i Sintef Community.

Fuktskader er skrekken

Hvis gjennomføringen til en luft-til-luft-varmepumpe ikke er tett, kan det forårsake kostbare skader for den som har gjort jobben.
–  Fuktskader i veggen er det største skrekkscenariet, sier Arild Larsen, kursholder for Norsk Varmepumpeforening. Risikoen for fuktskader i ellers lekkasjetette boliger er større enn i eldre og mindre tette boliger hvor fuktighet har flere «fluktruter». En utett gjennomføring kan også skape problemer for driften av selve varmepumpa.
– Temperaturføleren til innedelen kan bli påvirket av kald luft utenfra, da vil varmepumpa regulere temperaturen feil, poengterer Larsen.

Her er tre tabber du bør unngå når du skal lage gjennomføringer i nyere boliger:

1. Ikke gjør som du alltid har gjort i eldre boliger

Tetting av gjennomføringer er vanligvis mye mer krevende enn i eldre boliger. For i nye boliger må du tette både mot dampsperre og vindsperre på best mulig måte.
– I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å åpne veggen for å komme til, påpeker Larsen. Både dampsperre og vindsperre ligger noen cm inn i veggen i nye boliger. Mange montører er vant til å bruke byggskum til å tette gjennomføringen, men dette er ikke en preakseptert løsning i nye, lekkasjetette boliger, påpeker Larsen.
– Tenk også på at varmepumpen etter hvert skal byttes ut. Er den skummet fast, er det nærmest umulig å få den løs, sier Larsen.

Riktig helning på gjennomføringen er ekstra viktig i lekkasjetette boliger. 

2. Ikke gi vannet mulighet til å renne inn i veggen

Gjennomføringer skal alltid monteres med fall ut av veggen, uansett boligtype. Men konsekvensene av feil helning kan bli mer alvorlige i godt isolerte, lekkasjetette boliger hvor dampsperren vil «fange» fuktigheten inne i veggen.
 
Har veggen utlektet kledning, vil det av og til renne vann på baksiden av denne kledningen. Er gjennomføringen utett, ledes dette vannet inn i veggen. Det kan resultere i kostbare fuktskader. Utvendig må du være så nøye som mulig med tettingen.

– Det mest kritiske er å tette vindsperresjiktet, enten det er plater eller duk, understreker Bøhlerengen. De fleste produsenter av vindsperrer har egne mansjettløsninger tilpasset ulike kanaldimensjoner. Disse produktene sørger for at du får tettet eventuelle luftlekkasjer på utsiden av gjennomføringsrøret.

– Det å bruke slike løsninger er smart, mener Bøhlerengen i Sintef. Du må også huske å tette i mellomrommet mellom kabler og rør inne i selve trekkerøret. Her kan det ofte være fornuftig å bruke produkter som ikke herder, som for eksempel Glava dyttestrimmel eller ekspanderende skum som følger med blant annet Trollflex gjennomføringer.

3. Ikke ta jobben for enhver pris

Å sørge for tette gjennomføringer i nye boliger krever vanligvis mer jobb enn i gamle, mindre tette hus. Du må kanskje åpne veggen og legge gjennomføringer, noe som vil påvirke tidsbruken betraktelig.

– Er du usikker på resultatet, eller har du ikke tid til å gjøre tettingen skikkelig, så bør du ikke ta på deg jobben, mener Larsen. Da er det bedre å få et byggefirma til å ta seg av vegg-gjennomføringen og dermed også ansvaret for eventuelle problemer i etterkant.

Kurant eller komplisert? 

Takker du ja eller nei til oppdrag i nye boliger? Tar du mer betalt? Bli med på praten i vår nye Facebook-gruppe for fagfolk. 

Varmepumpepraten på Facebook