HFK-avgifter for 2022

Statlige avgifter for HFK-gasser øker i 2022 med 30 % til kr 766 per tonn CO2-ekvivalenter. Refusjonsbeløp for kuldemedier som leveres inn øker tilsvarende.

Økningen på 30 % forutsetter at forslaget i statsbudsjettet for 2022 blir vedtatt. HFK-avgiftene beskrives nærmere i Skatteetatens årsrundskriv or avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluroarboner (PFK).

Du finner gjeldende avgiftsnivå for ulike HFK-medier ved hjelp av en kalkulator på nettsidene til stiftelsen Returgass. Avgift for noen av de vanligste HFK-mediene blir i 2022 som følger: 

  Kuldemedium    Avgift (kr/kg)
  R32      517
  R134a    1096
  R407C    1359
  R410A    1599

 

Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i forbindelse med service og vedlikehold i anlegg med 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. Det gjelder blant annet R404A og R507A, som i 2022 har følgende satser: 

   Kuldemedium   Refusjonssats (kr/kg)
   R404A    3004
   R507A    3053

 

Innholdet i en flaske må være minimum 2 kg for å få refusjon, og behandlingsgebyr til Stiftelsen Returgass er kr 300/kg (ekskl mva).