HFK-avgifter for 2021

Statlige avgifter for HFK-gasser øker i år med 8,6 % til kr 591 per tonn CO2-ekvivalenter. Refusjonsbeløp for kuldemedier som leveres inn øker tilsvarende.

De nye avgiftene ble vedtatt av Stortinget i desember, og beskrives nærmere i Skatteetatens årsrundskriv for avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluroarboner (PFK). Du finner enkelt avgiftsnivå for ulike HFK-medier ved hjelp av en kalkulator på nettsidene til stiftelsen Returgass. Avgift for noen av de vanligste HFK-mediene blir i år som følger: 

   Kuldemedium    Avgift (kr/kg)
  R32     398
  R134a     845
  R407C   1048
  R410A   1233

 

Fra 2020 har det vært forbudt å etterfylle kuldemedier med GWP over 2500 i forbindelse med service og vedlikehold i anlegg med 40 tonn CO2-ekvivalenter eller mer. Det gjelder blant annet R404A og R507A, som i år har følgende satser: 

   Kuldemedium   Refusjonssats (kr/kg)
   R404A     2318
   R507A    2355

Innholdet i en flaske må være minimum 2 kg for å få refusjon, og behandlingsgebyr til Stiftelsen Returgass er kr 300/kg (ekskl mva).