F-gass kurs

Neste kurs er 10 - 13.12.2018.

Nå er F-gass forordningen innført i Norge. Det vil si at alle som monterer varmepumper må være sertifisert. Alle montører som har gjennomført NOVAPs montørkurs for luft-til-luft-varmepumper blir også berørt. Man må ha F-gass sertifikat dersom man skal installere split luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper samt om man gjør inngrep i kuldekretsen på varmepumpen.

Om kurset

Påmeldingskravet er minimum NOVAPs montørkurs for luft-til-luft-varmepumper, tilsvarende kompetanse eller kuldefagbrev.

Dette lærer du

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser. Det praktiske arbeidet foregår på kjølerigger med en til to personer per rigg.

  • F-gass forordningen, teoretisk gjennomgang
  • Kuldeteknikk
  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering

Forkunnskaper

Kurset henvender seg til de med varmepumpe- kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen. Alle kursdeltakere får tilsendt et F-gass kompendium før kursstart, vi anbefaler at alle deltakere leser gjennom dette før kursstart. Prisen for kompendiet er kr. 750,- inkl. porto.

Ta en quiz for å kartlegge dine forkunnskaper her!

Forprøve

Forprøven er en nettbasert prøve som deltakerne vil få tilgang til 2 uker før kursstart. Vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset hvis alle har basiskunnskaper om F-gass allerede før kursstart.

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og av en teoretisk del. Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre. Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres uten hjelpemidler. Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Kategori 2 omfatter installasjon, vedlikehold og service, tømming av kuldemedium så fremt fyllingsmengden er mindre enn 3 kg (6 kg om anlegget er hermetisk lukket f.eks. væske/vann varmepumper). Lekkasjekontroll på alle anlegg uansett fyllingsmengde. På hvert kurs vil det være mulig for 6 kandidater å gå opp til eksamen i kategori 1, ønske om dette må sendes inn sammen med påmeldingen. Det er kun 12 deltagere per kurs.

Enkel timeplan:

Dag 1

08 - 16

Registrering og teori. Termodynamikk og komponenter

Dag 2

08 - 16

F-gass teori

Dag 3

08 - 17

Praktiske øvelser

Dag 4

08 - 17

F-gass sertifisering – Eksamen i regi av Isovator AS

Sjekk om du har gode nok forkunnskaper her!

 

Sjekk dine forkunnskaper her!

Kommende datoer:

10 - 13.12.2018

17 - 20.12.2018