Vil forby alle PFAS-er – deriblant R134a og HFO-medier

Norge og fire andre land foreslår at EU skal forby alle PFAS-er. Det vil ramme kuldemedier som R134a og en rekke HFO-medier.

varmepumpe utedel tilkoblet gassflaske som står på bakken.Miljødirektoratet ønsker å styre valg av kuldemedier over på fluorfrie alternativer. 

Miljødirektoratet har sammen med kolleger i Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark utarbeidet et såkalt restriksjonsforslag. Et så omfattende forbud mot helse- og miljøskadelige stoffer har aldri før vært foreslått i EU. 
– Hvis dette forslaget blir vedtatt, vil det være en kjempeseier for miljøet og folks helse. PFAS er noen av de verste miljøgiftene som finnes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

Alle PFAS-er bør forbys

Forslaget innebærer et bredt forbud mot PFAS-er, som også kalles evighetskjemikalier fordi de er ekstremt stabile. 
– Det er veldig viktig å fase ut alle PFAS-er som brytes ned til stoffer som er skadelige for helse og miljø. Når det finnes alternativer, er det gode muligheter til å fase ut, understreker fagdirektør Audun Heggelund i Miljødirektoratet. Han har koordinert det norske arbeidet med PFAS-restriksjoner. 

Disse kuldemediene kan bli forbudt

Flere vanlige kuldemedier i varmepumper vil bli forbudt om forslaget vedtas, inkludert kuldemedier som i stor eller liten grad brytes ned til TFA (trifluoreddiksyre) i atmosfæren: 

  • R134a
  • HFO-R1234yf 
  • HFO -R1234ze
  • HFK-R134 

– Fluorfrie alternativer finnes i stor grad

Direktoratet er ikke bekymret for at et forbud mot PFAS vil bremse EUs mål om energieffektivisering ved å begrense tilgangen på varmepumper og annet utstyr. 
Fluorfrie alternativer er i stor grad tilgjengelige innenfor denne sektoren, poengterer direktoratet. 
–  Vi ønsker å styre valg av kuldemedier over mot alternativene der de finnes og er like effektive, sier Heggelund. 

Forbudet gjelder ikke vedlikehold og etterfylling

Samtidig har forslaget noen unntak fra forbudet for å sikre at det ikke bremser energieffektivisering. Blant annet:

  • Det gjelder ikke vedlikehold og etterfylling på kjøle-, ventilasjons- og varmeanlegg som fantes på markedet innen 18 måneder etter at forbudet trer i kraft, og som ikke kan forsynes med drop-in alternativer innen 13,5 år etter ikrafttreden. 
  • Det gjelder ikke kuldemedier i bygninger hvor nasjonale sikkerhetsstandarder og byggeregler forbyr bruk av alternativer. 

(saken fortsetter under bildet)

Seniorforsker Dorte Herze foran skjerm med illustrasjon av PFAS over tid

– Kommersiell produksjona av PFAS startet allerde på 50-tallet, fortalte seniorforsker Dorte Herze fra NILU da forslaget ble presentert. Foto: Christine F. Solbakken, NILU. 

Høringsrunde fra mars

Forslaget skal på høring i 6 måneder fra mars, og vedtas i 2025 eller 2026. Så skal det iverksettes 18 måneder senere. 
– Hele forslaget er basert på kunnskap. Hvis det er noe som mangler eller er feil, håper vi virksomhetene bidrar med kunnskap i høringsrunden, sier Heggelund. 

– Det største som vil treffe varmepumpebransjen

Blir forslaget om PFAS-forbud vedtatt, vil det revolusjonere varmepumpebransjen. Det mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 
– Da ligger det an til at naturlige kuldemedier i realiteten blir de eneste alternativene for mange varmepumper fra 2026 eller 2027. Dette er det største som vil treffe bransjen, sier han. 

Flere av kuldemediene som kan bli forbudt, er blitt vanlig i større varmepumper i yrkesbygg og i energisentraler for fjernvarme.

Tydelige signaler fra EU

EU-kommisjonen har samtidig foreslått strengere regulering av F-gasser, med innstramming av kvoter og nye forbud fra 2025 og 2027. Blant annet foreslår kommisjonen å forby kuldemedier med GWP (Global Warming Potential) over 150 fra 2027.

Ifølge Hagemoen er det fortsatt usikkert om hovedlinjene i forslaget blir vedtatt, eller om det blir utsettelser for noen typer varmepumper. Han følger arbeidet med revidert f-gass-forordning tett gjennom den europeiske varmepumpeforeningen.
– Signalene fra EU er uansett tydelige – om få år vil vi se en dreining mot varmepumper basert på naturlige kuldemedier i Europa.  

Miljødirektoratet orienterer om forslag til PFAS-forbud på Varmepumpekonferansen 2023

Fakta om PFAS

PFAS-er er en gruppe perfluorerte organiske kjemikalier som brukes globalt i både industri- og forbrukervirksomhet. PFAS brukes i en lang rekke produkter: Matemballasje, slippbelegg i stekepanner og gryter, kosmetikk, tekstilimpregnering, brannskum, rengjøringsmidler, plantevernmidler, bilpleieprodukter, turutstyr og mye mer.

Her finner du mer om PFAS og fremtidens kuldemedier.