Varmepumpepris til «en av Norges best bevarte hemmeligheter»

Ifølge prisvinneren selv, Kommunalbanken. – Den er veldig viktig for mange kommuner som skal kutte strømforbruk og klimagassutslipp.

Anne Jortveit i Norsk Klimastiftelse med Harald Jabobsen fra prisvinner Kommunalbanken. Foto: Thomas Eckhoff for Norsk Varmepumpeforening. 


Det sa daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen da han delte ut Varmepumpeprisen 2024 til Kommunalbanken under Varmepumpekonferansen i forrige uke. 
– Kommunalbanken har blant annet laget en utrolig bra brosjyre som viser hvordan varmepumper og andre tiltak har spart mye energi for en rekke kommuner. Mange trenger inspirasjon fra et større nettverk, det gjelder ikke minst små kommuner; poengterer Hagemoen. 

12 år med grønne lån

– Kommunalbanken er en av Norges største banker – og en av Norges best bevarte hemmeligheter. Vi låner kun ut til kommunal sektor, og tilbyr grønne lån til energieffektivisering og andre grønne tiltak, forteller kommunikasjons- og bærekraftssjef Harald Jacobsen. Banken har tilbudt grønne lån i 12 år. De første årene var det ikke veldig stor etterspørsel, men fra 2018 begynte det å ta av. Til nå har Kommunalbanken gitt grønne lånt til 474 prosjekter, totalt nesten 53 milliarder kroner. 

Ekstra relevant for kommuner med dårlig økonomi

Høye strømpriser har resultert i flere søknader. 
– Rundt 60 % av det vi finansierer går til bygg, uavhengig av om det er grønne lån eller ikke, opplyser Jacobsen. Grønne lån tilbys innen sju kategorier. Foruten bygg gjelder det blant annet fornybar energi og vann og avløp. Det er ikke noe i veien for å søke selv for kommuner med dårlig økonomi. 
– De må få godkjenning fra statsforvalteren for å ta opp lån. Spesielt kommuner på Robek-lista bør vurdere grønne lån, ikke minst til det som handler om energieffektivisering og lavere driftskostnader, mener Jacobsen. 

Det gjelder å lære av de som har gjort noe lurt

I samarbeid med Norsk Klimastiftelse har Kommunalbanken laget et inspirasjonshefte for kommuner og fylker: Spar og produser mer energi. 
– Det grønne skiftet må komme nedenfra, understreker Anne Jortveit i Norsk Klimastiftelse. Hun har reist landet rundt for å besøke kommuner med prosjekter som har fått grønne lån. Erfaringene deres er samlet i inspirasjonsheftet. 
– Det gjelder å lære av de kommunene som har gjort lure ting. Veldig mange kommuner har ikke kompetansen selv, understreker hun. Dessuten kan det være mye hjelp å hente hos Kommunalbanken. 
– Derfor er det essensielt å begynne diskusjoner med banken tidlig i et prosjekt, fastslår hun. 

Du finner mer om varmepumper, SD-anlegg og andre smarte tiltak norske kommuner har gjennomført med grønne lån fra Kommunalbanken i inspirasjonsheftet