Varmepumpekonferansen 2024

Hvilke tiltak trenger vi for å spare 10 TWh strøm på seks år? Hør NVE svare på Varmepumpekonferansen, som også tar for seg støtteprogrammer for enøk, supereffektive varmepumper og avlasting av strømnettet.

Nå kan du melde deg på bransjens viktige møteplass: Varmepumpekonferansen. 

NVE har fått i oppdrag fra Energidepartementet å utrede konsekvensene av et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i hele bygningsmassen innen 2030. På Varmepumpekonferansen 12. mars vil de fortelle hvilke tiltak dette krever. 

– Vi vil se på hva slags betydning det får for varmepumpebransjen. Også myndighetenes satsing på energieffektivisering og lokal energiproduksjon i år er veldig relevant, poengterer rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen. 

Hvor bra fungerer dagens støtteordninger for varmepumper?

I år er det satt av mellom tre og fire milliarder kr i støtte, og dette vil utløse investeringer på 12 til 15 milliarder kr. Støtten skal deles gjennom eksisterende programmer hos Enova, Husbanken og gjennom energitilskuddsordning for energiintensive bedrifter. 
– Derfor har vi vurdert hvor godt de ulike støtteprogrammene treffer for varmepumper, og vil presentere det på konferansen, sier Baardsen. 

Fra topp-prestasjon til breddeidrett

Andre temaer på konferansen er andre viktige drivere for markedet, blant annet belastning på strømnettet: Asplan Viak har sett på hvordan energieffektivisering og lokal energiproduksjon kan redusere belastningen på strømnettet i Sarpsborg og Fredrikstad. 

Du kan også høre Skanska Teknikk presentere prinsipper for svært effektive varmepumpesystemer, og Geothermal Energy Nordic fortelle hvordan dype energibrønner spiller på lag med lokale fotballklubber. 

Politikk og prognoser

– Hvilken rolle vil energieffektivisering og varmepumper spille når partiene skal lage nye partiprogrammer frem mot stortingsvalget 2025? Ledende politikere innenfor dette feltet tar debatten på Varmepumpekonferansen, forteller Baardsen. 

Prognosesenteret har dykket ned i data om marked og økonomi, og kommer med analyser for året som ligger bak oss og utsikter framover.

Vi deler ut Varmepumpepriser 

Har du vært med på eller hørt om et riktig godt varmepumpeprosjekt? En kommune som satser gjennomtenkt og systematisk på varmepumper? 

– Enten det er banebrytende løsninger eller standardinstallasjoner som er relevant for mange andre byggeiere, vil vi gjerne ha tips og nominasjoner, sier Baardsen. 

Send oss forslag til kontor@novap.no! Frist for å nominere kandidater er fredag 23. februar. 

På Varmepumpekonferansen deler foreningen ut priser i tre kategorier: 

  • Årets varmepumpekommune
  • Varmepumpeprisen 2024 - Større varmepumpeanlegg
  • Varmepumpeprisen 2024 – Bygg 

Se hele programmet og meld deg på Varmepumpekonferansen