Ulike varmepumper

En varmepumpe henter varme fra våre omgivelser og hever temperaturen slik at vi kan nyttiggjøre oss denne varmen. Alle varmepumper fungerer i prinsippet på samme måte. Når vi snakker om ulike varmepumper deles disse inn etter hvilken energikilde de henter varmen fra.  

Luft/luft varmepumpe

Luft/luft varmepumpe

En luft-til-luft varmepumpe henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften gjennom innedelen av varmepumpen. Samtidig vil filtre i innedelen rense luften for støv og partikler.  

Luft/vann varmepumpe

Luft/vann varmepumpe

En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiator. Fordelen med vannbårent distribusjonssystem er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur.    

Bergvarmevarmepumpe

Bergvarmevarmepumpe

En bergvarmepumpe henter varme fra grunnfjellet og avgir denne med et vannbårent distribusjonssystem. Et borehull har normalt en dypde på 60 - 200 meter avhengig av energibehov.

Jordvarmepumpe

Jordvarmepumpe

En jordvarmepumpe utnytter den lagrede solenergien i bakken, og avgir varmen inne i boligen med et vannbårent distribusjonssystem. En slange som er mellom 150 og 400 meter graves ned på ca. 1 meter dypde.    

Sjøvannsvarmepumpe

Sjøvannsvarmepumpe

En sjøvannsvarmepumpe henter varme fra sjøvann og avgir denne inne i boligen med et vannbårent distribusjonssystem. Sjøvann på en viss dypde holder tilnærmet lik temperatur hele året. 

Grunnvannsvarmepumpe

Grunnvannsvarmepumpe

I et varmepumpesystem med grunnvann pumper man grunnvann opp til en varmeveksler hvor man henter ut varmen. En grunnsvannsvarmepumpe forutsetter at det er tilstrekkelige mengder grunnvann tilgjengelig.   

Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken. Denne varmen kan benyttes til romoppvarming, oppvarming av tappevann og forvarming av tilluft. Avtrekksvarmepumpene kan leveres med eller uten balansert ventilasjon.