Strømstøtte til bedrifter kan bli en gavepakke for enøk

Men da må regjeringen presisere krav og gi bedriftene litt bedre tid, mener Varmepumpeforeningen.

Høye strømpriser gir krevende tider for bedrifter som trenger mye energi. 

Regjeringen presenterte sitt forslag til strømstøtte for bedrifter fredag 16 september. Enkelt forklart foreslår den en tredelt ordning: 

  • En direkte og søknadsbasert tilskuddsordning som gir 25 prosent støtte for strømpris over 70 øre/kWh. Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, for eksempel gjennom Enovas mal, og legger denne ved søknaden.
  • Bedriften får 20 prosent ekstra strømstøtte for strømpris over 70/kWh hvis den også forplikter seg til å gjennomføre enøk-tiltak innen to år.
  • Opptil 50 prosent tilskudd til enøk-tiltaket, som utbetales når tiltaket er gjennomført

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde i tre måneder: oktober, november og desember

– Vi er positive til forslaget, men mener det er veldig viktig å klargjøre hva slags energikartlegging bedriftene må gjøre. I tillegg mener vi bedriftene trenger mer tid på å få gjort energikartlegging og tiltak, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Han påpeker at mange bedrifter vil trenge ekstern bistand til å gjennomføre energikartlegging, og at det kan ta tid både å få tilgang på dette og på å få gjennomført tiltak.

– Vi følger nøye med videre for å se hvilke tiltak som faller inn under ordningen. Dette kan skape mange gode muligheter for vår bransje, understreker han. 

Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil komme med en sak til Stortinget 30. september.

Les mer om forslaget til strømstøtte for bedrifter på regjeringens nettside: 3 milliarder til å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen