Stortinget med flertall for 12 strøm-tiltak

Blant annet at regjeringen må sørge for at Enova gir mer støtte til enøk-tiltak i husholdninger.

Flertallet på Stortinget er enige om at Enova må få tilbake oppdraget med å bidra til energieffektivisering, og at strømstøtte til nærvarmeanlegg må utredes. 

Den 19. september var det et ekstraordinært møte om strøm på Stortinget. Da kom det til sammen 94 ulike forslag til tiltak fra partiene. Først ble energi- og miljøkomiteen enige om fem tiltak, og denne uka ble Frp med på å støtte ytterligere syv forslag. 

De 12 forslagene fordeler seg med tre tiltak hver knyttet til: 

  • Enovas rolle og løsninger
  • Solenergi
  • Strømnettet
  • Andre typer tiltak

Tilleggsmandat for Enova

Et av forslagene handler om å gi Enova et tilleggsmandat om å legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering. Enova har hatt energieffektivisering som mandat tidligere, men det ble fjernet av regjeringen Solberg.  

– Jeg er kjempeglad for at regjeringspartiene ble med oss på å rydde opp i den forrige regjeringens arbeid, sa Lars Haltbrekken fra SV på et frokostmøte NOVAP var med på å arrangere sammen med NBBL, EFO og Nelfo torsdag 13. oktober.

Stortinget ber også regjeringen vurdere 

  • å endre dagens Enova-tilskudd «helhetlig oppgradering av bygningskropp» slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes. 
  • å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slik at man får samtidig utbetaling. 

Et annet tiltak handler om å utrede en ordning for strømstøtte til nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder. Stortinget ber også regjeringen vurdere å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger. Det kan gjøres ved å opprette en midlertidig låneordning som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante enøktiltak. 

– Det gjenstår å se hva som faktisk kommer ut av dette, men vi følger situasjonen nøye og har tett dialog med en rekke politikere, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

Her finner du mer om de 12 tiltakene