Stortinget forlanger nye Enova-ordninger innen mai

Det må bli enklere å få støtte til energitiltak, også moden teknologi som varmepumper og etterisolering – og det bør skje raskt.


Sofie Marhaug og Rødt har fått med seg Stortinget på klare krav til Enova. Foto: Ihne Pedersen. 

Flertallet på Stortinget har nå bedt regjeringen
    « sørge for at Enova har tilgjengelig støtteordninger for energieffektivisering med moden teknologi i tråd med Vedtak 21 (2022–2023) senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023». 

Dette vedtaket ble gjort til tross for at regjeringen allerede hadde gitt Enova et tilleggsmandat. Overfor E24 karakteriserer Sofie Marhaug i Rødt dette mandatet som lite konkret. Hun mener regjeringen har vært handlingslammet når det gjelder støtte til energieffektivisering. 
– Stortinget må gripe inn og stramme dem opp, sier hun til E24

Hun og partifelle Geir Jørgensen lykkes ikke i å få Stortinget med seg på konkrete tiltak for bergvarme, men Marhaug er likevel fornøyd med at presset på regjeringen øker. 

Ny instruks til Enova

Dessuten får regjeringen beskjed om å klargjøre Enovas mandat:
  «Stortinget ber regjeringen om å endre Enovas mandat slik at det omfatter energieffektivisering for alle sektorer i løpet av våren 2023.»

– Det er en stor seier for oss at Stortinget har vedtatt at energieffektivisering skal inn igjen i Enovas mandat. Dette har vi jobbet for i over to år, understreker rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening. 

Energieffektivisering er viktig for å oppnå klimamål

Han reagerer på hvordan Enova og Klima- og miljødepartementet har kommunisert etter at Enova dreiet satsingen mot klimakutt. 
– De har satt klimakutt og energieffektivisering opp mot hverandre, og ikke sett at energieffektivisering er viktig for å oppnå klimamål, påpeker Baardsen. 
– Stortingets vilje har blitt oversett før, så tror du det skjer noe nå? 
– Vi føler at ting går i vår retning nå, siden et enstemmig Storting har sluttet opp om disse tingene. Det var også positive signaler da regjeringen nylig kunngjorde ny tilleggsavtale for Enova, sier Baardsen.