Sertifisering av installatører

Mer enn 1000 installatører har nå gjennomført NOVAP sitt sertifiseringskurs for luft/luft varmepumper. Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft/luft varmepumper.

Mer enn 600 installatører har nå gjennomført NOVAP sitt sertifiseringskurs for luft/luft varmepumper. Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft/luft varmepumper.

Kurset ble utviklet allerede i 2003

Kurset ble utviklet av NOVAP og Harald Gulbrandsen i 2003 og har siden da jevnlig oppdatert kurset i henhold til nye lover, forskrifter, normer og EU-direktiver. Det er et merkenøytralt og praktisk rettet kurs med svært kompetente forelesere. Etter endt nettbasert eksamen får installatørene utstedt et personlig installatørbevis.

Kurset har tilpasset seg til f-gass forordningen 

Den 6. mai 2010 trådte f-gass forordningen samt tilhørende underforordninger i kraft i Norge. Dette har fått konsekvenser for de som installerer og har service på varmepumper. Forordningen setter krav til sertifisering av utførende personell. Vi anebefaler alle som tidligere har tatt varmepumpekurset å gjennomføre F-gass kurs i kategori 2.

For de som tidligere ikke har tatt NOVAPs montørkurs for luft/luft varmepumper vil det være nødvendig med et varmepumpekurs i forkant av F-gass kurset.

For mer informasjon om alle kurs og arrangementer så kan du se vår kurskalender.