Risikovurdering og smittevern

– Hvis både du som installatør og kunden er friske og ønsker å gjennomføre et oppdrag, er god risikovurdering og godt smittevern en forutsetning, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. Her får du tips til risikovurdering.

Hansker og vernebriller er selvsagt verneutstyr for den som monterer eller driver service på varmepumper. 

Rørentreprenørene Norge og Byggenæringens landsforening (BNL) har laget en sjekkliste med risikovurdering som skal ivareta sikkerheten både for håndverker og kunde. NOVAP anbefaler forhandlere og medlemmer å bruke denne sjekklisten – på hvert oppdrag. 

– Vi har fått noen tilbakemeldinger på denne, og ønsker derfor å utdype noen av punktene, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. 

Det opplagte først: Hold deg hjemme hvis du er syk

Før du i det hele tatt kan vurdere et oppdrag, er det viktig å minne om at du må følge myndighetenes klare råd
– Du skal selvsagt ikke ta noen oppdrag om du er syk selv. Har du feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme, understreker Hagemoen. 

Er du frisk selv, har NOVAP tre tips til ting du bør vurdere før du tar et oppdag hos privatkunder:

# 1. Er du selv i en risikogruppe?

En del grupper har økt risiko for alvorlig koronavirussykdom. Ifølge Folkehelseinstituttet gjelder det særlig: 

  • Eldre personer (over 65 år)
  • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig koronavirus-sykdom (covid-19).

Risiko for alvorlig sykdom øker med økende alder og flere risikofaktorer.
– Har du selv forhøyet risiko for alvorlig sykdom, bør du vurdere eventuelle oppdrag deretter, sier Hagemoen. I bedrifter med flere ansatte er det arbeidsgivers ansvar å vurdere risiko, herunder om noen arbeidstakere er i risikogrupper. 

#2. Still kunden to konkrete spørsmål i forkant av et oppdrag

  1. Er det noen syke personer i boligen?
  2. Er noen i boligen i karantene på grunn av koronavirus?

– Vi fått høre om tilfeller der kunden har unnlatt å fortelle at vedkommende eller noen i husholdningen er i karantene. Derfor anbefaler vi å stille disse to konkrete spørsmålene i forkant, forteller Hagemoen. Er svaret ja på ett eller begge, bør du utsette dette oppdraget. Folkehelseinstituttet anbefaler ikke å utføre arbeid hos personer som er isolert eller i karantene. 

#3. Har du tilgang på smitteverneutstyret et oppdrag krever?

Foreløpig kan det ikke utelukkes at man kan smitte koronavirus før man kjenner symptomer. Sjekklisten fra Rørentreprenørene og BNL anbefaler derfor at håndverker oppfører seg som om både kunde og håndverker er smittet, og gjør tiltak deretter.

Manglende tilgang på nødvendig smittevernutstyr, som hansker, tette vernebriller eller P3-masker, er blant faktorene som øker risiko for koronasmitte, ifølge Arbeidstilsynet. 
– Vernebriller og hansker er standard verneutstyr for alle som jobber med kuldekretser. I mange tilfeller kommer du langt med det, gitt at du samtidig sørger for god håndhygiene og holder god avstand til andre, sier Hagemoen.

Myndighetenes råd til helsepersonell er at med to meters avstand eller mer trenger de ikke beskyttelsesutstyr med mindre personen har tydelige luftveissymptomer. 
– Tilgangen på annet smittevernutstyr, som P3-masker, er nå lav på grunn av enorm pågang. Mener du at det er nødvendig for oppdraget, bør du heller vurdere å utsette det hvis du ikke har slik utstyr, mener Hagemoen. 

– Tryggere enn dagligvarebutikken

Både Hagemoen og fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge understreker at alle må opptre ansvarlig for å hindre koronasmitte. 
– Samtidig mener vi det er mindre risikabelt å få besøk av en håndverker som følger sjekklisten for håndverkere, enn å gå en tur på butikken, sier Eide. Det gjelder begge veier – bare én person hos kunden skal være tilstede under oppdraget. 
– Med riktige tiltak kan vår bransje bidra til at aktiviteten holdes oppe. Ingen av oss er tjent med at nesten alle i Norge blir permittert, poengterer Hagemoen.