Riksantikvaren anbefaler varmepumper

– Varmepumpe er det første tiltaket eiere av fredete og vernete hus bør vurdere for å spare energi, sier rådgiver Karen Elkjær hos Riksantikvaren.

– Mange som bor i vernete eller fredete boliger tror varmepumpe ikke er aktuelt for dem, sier rådgiver Karen Elkjær hos Riksantikvaren. 

Hvorfor har Riksantikvaren blitt opptatt av varmepumper? Det handler om klima- og miljøstrategi, poengterte Elkjær på Varmepumpekonferansen 8. mars. 
– Mer effektiv energibruk i fredete og verneverdige bygninger er viktig for klimaet, og for den enkelte som sitter med et kaldt hus og høy strømregning, understreker Elkjær. 

Mange tror vernestatus hindrer varmepumpe

I fjor høst gjennomførte Respons analyse en spørreundersøkelse blant drøyt 2300 huseiere på oppdrag fra Riksantikvaren. 
– Den viste at mange som bor i fredete eller vernete bygninger tror at varmepumper ikke aktuelt for dem. Men det er et kjempeviktig og effektivt tiltak flere bør vite om, fastslår Elkjær. Undersøkelsen viser at mens 36% av eierne i vanlige boliger hadde installert luft-til-luft-varmepumpe, var tallet bare 20% for eiere av fredete eller vernete hus. 

Varmepumpe er det mest effektive enkelttiltaket

Riksantikvaren har derfor laget en veileder for varmepumper i fredete og verneverdige boliger. Den fastslår at en luft-til-luft-varmepumpe er det mest effektive enkelttiltaket i forhold til investeringskostnad, og effekten er umiddelbar. Installasjonen kan tilpasses slik at utedelen og kanaler påvirker bygningens utseende så lite som mulig. 
– Dessuten kan en luft-til-luft-varmepumpe enkelt fjernes, og det fysiske inngrepet er lite, poengterer Elkjær. 

Disse utedelene er godt synlige fra gaten, men det å male varmepumpehus og kanaler i samme farge som huset gjør dem mye mindre framtredende. Foto: Ola Hjelen, Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Liten påvirkning på bygningen

I tillegg til varmepumpe anbefaler Riksantikvaren å gjøre noen enkle grep for å stoppe trekk rundt vinduer og langs gulv og tak.
– Vi ønsker at folk skal gjøre de tiltakene som har minst påvirkning på bygningene. Luft-til-luft-varmepumpe er i all hovedsak et reversibelt tiltak når den er installert riktig, sier Elkjær. 

Huseier må innhente tillatelse

Selv om Riksantikvaren nå anbefaler luft-til-luft-varmepumper, må huseier få tillatelse først. 

  • For fredete boliger må eier søke om tillatelse fra fylkeskommunen
  • For vernete boliger må eier søke kommunen om tillatelse

– Fredning er det sterkeste vernet vi har. Vi anbefaler å ta kontakt med fylkeskommunen tidlig, og helst dra på felles befaring med installatør for å finne gode løsninger i fellesskap, sier Elkjær. 

 Fire anbefalinger til selve installasjonen

Riksantikvaren har laget fire konkrete anbefalinger for selve installasjonen av luft-til-luft-varmepumper i vernete eller fredete boliger, i samarbeid med blant andre Varmepumpeforeningen. 
– Vi ønsker at man skal kunne få til dette på en god måte, understreker Elkjær.

  1. Monter et varmepumpehus og mal eller lakker varmepumpehus og kanaler i samme farge som huset
  2. Unngå å plassere utedelen på fasade som vender ut mot offentlig rom, gate eller gårdstun
  3. Ta hensyn til viktige elementer i fasaden når du plasserer utedelen. Den bør ikke konkurrere med trapper, veranda, karnapp eller lignende
  4. Tenk tilpasning også inne. Kan innedelen lakkeres? 

Mer om disse anbefalingene og eksempler på gode og dårlige løsninger finner du i selve veilederen og i Riksantikvarens eksempelsamling

(saken fortsetter under bildet)

Så enkelt og så effektfullt: En innedel lakkert i samme rødfarge som veggen. Foto: Lunheim Elektro. Så enkelt og så effektfullt: En innedel lakkert i samme farge som veggen. Foto: Lunheim Elektro. 

– Absolutt et marked

Det finnes om lag 10 000 fredede bygninger i Norge, og langt flere som er vernet. Vern kan være etter plan- og bygningsloven, lokale bestemmelser som Byantikvarens gule liste i Oslo og Aktsomhetskartet i Trondheim, eller ligge innenfor et kulturmiljø eller landskap av nasjonal interesse. 
– Ganske mange bygninger i Norge har en form for vern, så det er absolutt et marked for varmepumper, fastslår Elkjær.