– Rekruttering er prioritet 1, 2 og 3!

Det å skaffe nok kompetente rådgivere og installatører er en utfordring for varmepumpebransjen i hele Norden.

Det kom fram under et møte mellom de nordiske varmepumpeforeningene i Oslo i forrige uke. 
– Rekruttering er prioritet 1, 2 og 3 for oss, fastslår Morgan Willis i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Sverige har flest spesialister på varmepumper av de nordiske landene, men ser at altfor få nå velger fagutdanning. 

Samarbeid om kompetanseheving

Kompetanseheving i bransjen er en annen felles utfordring for den nordiske varmepumpebransjen. 
– Her samarbeider vi for å se hva vi kan lære av og dele med hverandre, forteller Rolf Iver Mytting Hagemoen. 

Motarbeides av fjernvarme

Byggeregler er en tredje utfordring foreningene diskuterer - og fjernvarme er en fjerde. 
– Varmepumpebransjen i Sverige, Finland og Danmark sier de blir motarbeidet av fjernvarmeindustrien, opplyser Hagemoen. I Finland er mye fjernvarme fortsatt kullfyrt, og sentrale avtrekksvarmepumper i boligblokker kan bidra til å kutte store utslipp. 
– Mange opplever å bli motarbeidet av fjernvarmeindustrien, forteller Jussi Hirvonen i Sulpu, den finske varmepumpeforeningen.   

Sterke markeder

Tross utfordringene er markedet for varmepumper godt i hele Norden. 
– Norge, Sverige og Finland er blant de sterkeste markedene i Europa, og nå utvikler også Danmark seg positivt. Der fases fossil energi ut, og da kommer varmepumper mer og mer inn, forteller Hagemoen. Finland runder snart 1 million solgte varmepumper. 
– Særlig øker salget av luft-til-luft-varmepumper. Og det er interessant at veldig mange blir installert utelukkende for å levere kjøling i eksisterende boligblokker, mener Hagemoen.