Rekordbra for luft-til-luft-varmepumper, men ellers triste tall

Det viser Prognosesenterets salgsstatistikk for første kvartal 2021.

Kvartalsvis salg av luft-til-vann-varmepumper. Kilde: Prognosesenteret. 

I årets tre første måneder ble det solgt over 24 000 luft-til-luft-varmepumper, det høyeste noensinne for første kvartal. 
– Vi har hatt en kald vinter og høye strømpriser, og det vet vi at driver salget opp, kommenterer daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. Målt mot fjorårets første kvartal var oppgangen på 57 %.

Markert nedgang for luft-til-vann-varmepumper

– Det har vært en nedadgående trend i salget av luft-til-vann-varmepumper siden Enova reduserte støtten i juni 2019. Antall solgte luft-til-vann-varmepumper er nå lavere enn i 2014. Hvis vi skal nå målet om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 må heller støtten til disse varmepumpene økes enn å avvikles, mener Hagemoen.  

Tilbake på 2015-nivå

Salget av væske til vann-varmepumper falt 2,4% i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Det betyr omtrent samme nivå som i 2015. Også salget av ventilasjonsvarmepumper fortsetter å falle, med 9% nedgang i første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Kvartalsvis salgstall for væske-til-vann-varmepumper. Kilde: Prognosesenteret.  

Uheldig for lavutslippssamfunnet

Færre varmepumper for vannbåren varme er dårlig nyheter for omstillingen til lavutslippssamfunn, mener Hagemoen. 
– IEA har nettopp pekt på hvor viktig varmepumper blir for å redde klimaet. Deres konklusjoner betyr i praksis at vi i Norge må ha varmepumpe i to av tre boliger innen 2050. Likevel gir verken Enova-støtte eller byggeregler drahjelp.