Varmepumpeprisen

Varmepumpeforeningen deler årlig ut tre priser: Årets varmepumpekommune, Varmepumpeprisen for bygg og Varmepumpeprisen for større anlegg.

Prisene har vært delt ut i en årrekke. Fram til 2018 var det to priser, men så ble Varmepumpeprisen delt i bygg og i større anlegg for å favne mer av hva varmepumper kan brukes til. 
– Hensikten med prisene er å vise fram konsepter og prosjekter som kan inspirere andre til å velge varmepumpe, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen.  

Kriterier for Årets Varmepumpekommune

For denne prisen legger vi vekt på: 

  1. Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse.
  2. Tiltak rettet mot kommunens innbyggere for å øke bruken av varmepumper i boliger og private næringsbygg.
  3. Kommuner som har bidratt til å gjennomføre innovative og nyskapende prosjekter.

Kriterier for Varmepumpeprisen

Prisen er i to kategorier for å ta med hele bredden til hva varmepumper kan brukes til. Kategoriene er bygg og større varmepumpeanlegg.

Kriterier som vil bli vektlagt:

  1. Ny teknologi og nye løsninger som utvider anvendelsesområdet for varmepumper eller bidrar til å gjøre varmepumper mer konkurransedyktige.
  2. Personer, bedrifter eller prosjekter som har bidratt til å øke kompetansen i varmepumpebransjen eller kjennskapen til varmepumper generelt.
  3. Aktører som har demonstrert at varmepumper er en pålitelig teknologi gjennom god prosjektering, drift og valg av løsninger.

Varmepumpeprisen

2020 - Powerhouse Brattørkaia og Avinor

2019 - Lia barnehage og Tine

2018 - Justvik skole og Triangulum Stavanger

2017 - Moholt 50/50

2016 - Høgskolen i Bergen

2015 - NTNU Gløshaugen   

2014 - Fortum Fjernvarme

2013 - Tveita borettslag

2012 - Undervisningsbygg  

2011 - Single-Phase Power

2010 - Oljefri.no

2009 - Hybrid Energy

Årets varmepumpekommune

2020 - Larvik kommune

2019 - Rælingen kommune

2018 - Røyken kommune

2017- Kristiansand kommune

2016 - Kongsberg kommune

2015 - Sogndal kommune  

2014 - Asker kommune

2013 - Drammen kommune

2012 - Elverum kommune

2011 - Eid kommune

2010 - Hornindal kommune

2009 - Oppegård kommune

2008 - Oslo kommune